Lønnsomt Ski-VM for Oslo

Åpningsseremonien for Ski-VM på Universitetsplassen i Oslo (fotograf: Iselin Næss/Ski-VM 2011)

En fersk rapport fra Menon Business Economics, utført på oppdrag fra VisitOSLO og Innovasjon Norge Reiseliv, viser at hele 95 prosent av kollenpublikummet under VM gir tommelen opp for arrangementene og Oslo som vertskapsby. Undersøkelsen viser også at én av fire publikummere var fra utlandet, og at over 90 prosent av disse ønsker å komme tilbake til Oslo som turist, skriver VisitOSLO og Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Det har tidligere vært spekulert i den økonomiske effekten av arrangementet, og nå får vi den første undersøkelsen, som kartlegger hva VM har betydd økonomisk for Oslo, sier adm. dir. Tor Sannerud i VisitOSLO.

Undersøkelsen viser blant annet at den totale omsetningen for arrangementet var 420 millioner kroner og at VM i Oslo førte til 101.000 kommersielle gjestedøgn i og rundt hovedstaden. Arrangementet hadde en samlet sysselsettingseffekt på rundt 330 årsverk, og bidro til at offentlige inntekter ble økt med rundt 45 millioner kroner. I tillegg var Ski-VMs eget budsjett på 200 millioner kroner.

– Det er gledelig at en stor andel av de besøkende gir uttrykk for at de ønsker å komme tilbake, noe som på sikt kan ha effekt for hele Reiselivs-Norge, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Andre nøkkeltall:

  • Blant utlendingene ønsker hele 93 prosent å komme tilbake til Oslo. Dette kan tyde på at arrangementet også kan gi en langsiktig turismeeffekt
  • Gjennomsnittsforbruk for en utenlandsk tilreisende var kr 2164,- per døgn (inkl billett), hvorav 35 prosent gikk til overnatting og 23 prosent til restaurantbesøk
  • Norske tilreisende overnattingsgjester la igjen kr 2543,- per døgn, hvorav 42 prosent gikk til overnatting og 15 prosent til restaurantbesøk
  • Hele 95 prosent av publikum er enten svært godt eller ganske godt fornøyd med arrangementet, og 93 prosent svarer det samme om Oslo som vertskapsby

Foto: Åpningsseremonien for Ski-VM på Universitetsplassen i Oslo (fotograf: Iselin Næss/Ski-VM 2011)