– Budsjett som gir arbeidsro

Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge (foto fra Innovasjon Norge)

Budsjettet for 2012 er på det jevne. Innovasjon Norges rammer blir i hovedsak videreført. Innovasjon Norge får arbeidsro i året som kommer, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– NDH har levert et budsjett som ventet. Våre nasjonale lånerammer opprettholdes, og vi har fått en pris- og lønnsjustering på seks prosent, og det er gledelig, etter kuttene vi har måttet tåle i år. Det betyr at vi kan videreføre organisasjonen, sier Gunn Ovesen.

Venter på fylkeskommunene

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har levert et stramt budsjett. Fylkeskommunene får et kutt på 51,4 millioner kroner. Til sammen får fylkeskommunene 1,5 milliarder kroner til neste år. Det er fylkeskommunene som bestemmer hvordan disse pengene skal brukes på de to postene næringsutvikling og infrastruktur, som veier, havner og bredbånd. I fjor fikk Innovasjon Norge cirka 42 prosent av denne summen.

– Hvordan fylkeskommunene prioriterer næringsutvikling, må vi vente og se, men jeg håper de satser tungt, sier Ovesen.

Større fleksibiltet

Hun trekker også frem en større fleksibilitet i forhold til hvordan pengene fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fordeles og brukes. Dette mener hun er bra, fordi de gir Innovasjon Norge større mulighet til å bruke pengene der de virkelig trengs.

– Statsbudsjettet innebærer ikke noe løft for næringsutvikling og innovasjon, men vi får muligheten til å realisere noen av Innovasjon Norges ambisjoner. Vi vil satse på sterke klynger og næringsmiljøer, økt vekst, basert på markedsorientering og bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, understreker Gunn Ovesen.

Innovasjon i landbruket

Landbruket kan også glede seg over en økning i fylkesvise bygdeutviklingsmidler, på syv prosent. Det vil si 28 millioner kroner. Det er de enkelte fylkene som bestemmer hva disse pengene skal brukes til. Pengene går til investeringer i tradisjonelt landbruk og utvikling av alternativ næringsvirksomhet til landbruket.

Trebasert Innovasjonsprogram får en økning på cirka ti millioner kroner.

Økning til Investinor

Investinor har fått en økt tildeling i egenkapital på 1,5 milliarder kroner.

– Dette er bra for kapitaltilførselen i innovative norske selskaper, sier Ovesen.

Regjeringen vil komme tilbake til bevilgningene til nye såkornfond. Dagens fond har ikke kapital til å gjøre investeringer i nye selskaper. Tilbudet av såkornkapital er vesentlig redusert.

Foto: Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge (foto fra Innovasjon Norge)