Ambisiøst klimaprogram

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Over halvparten av flypassasjerene i Europa reiser nå via lufthavner som har kvalifisert seg for et omfattende klimaprogram, i regi av ACI (Airports Council International), deriblant tre Avinor-lufthavner, skriver Avinor i en pressemelding.

– Jeg er svært tilfreds med å registrere at mer enn halvparten av flypassasjertrafikken i Europa går via karbonakkrediterte lufthavner, sier Connie Hedegaard, kommissær for klimaspørsmål i EU-kommisjonen, i en pressemelding fra ACI.

Oslo Lufthavn Gardermoen, Trondheim lufthavn, Værnes og Kristiansand lufthavn, Kjevik kvalifiserte seg allerede i 2010 for programmet, som anerkjenner lufthavnenes innsats for å administrere og redusere CO2-utslipp innenfor lufthavnenes ansvarsområde. Vurderingen omfatter også samarbeidstiltak med flyselskaper, flyveledere, bakkemannskap og andre på flyplassområdet.

Klimaregnskap og kvotekjøp

De tre Avinor-lufthavnene lager detaljerte årlige klimaregnskap og handlingsplaner for å få kontroll med og redusere CO2-utslippene. Samtidig legges det opp til et bredt samarbeid med andre aktører på lufthavnene, for å redusere utslipp. Avinor kompenserer klimagassutslippene som ikke kan elimineres, ved kjøp av FN-godkjente klimakvoter.

Oslo Lufthavn Gardermoen

– Oslo lufthavn er en ny og moderne lufthavn, og vi har allerede lavt energiforbruk, som vi ved å ansette en egen ENØK-medarbeider ønsker å redusere ytterligere. I tillegg moderniserer vi stadig bilparken, og har nylig også redusert klimagassutslippene fra brannøvingsfeltet, sier Ole Jørgen Holt-Hanssen, områdedirektør for sikkerhet og miljø på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Trondheim lufthavn, Værnes

– I tillegg til omfattende ENØK-tiltak, har vi det siste året også etablert en hurtigladestasjon for el-biler, nytt matavfallsanlegg og krevd mer miljøvennlige flybusser. Flybussen vil begynne å kjøre på biodiesel, sier Grethe Fremo, som er fagansvarlig for ytre miljø ved Trondheim lufthavn, Værnes.

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Lufthavnsjefen ved Kristiansand lufthavn, Kjevik, Thomas Langeland, understreker at det jobbes både med langsiktige og kortsiktige tiltak.

– Noen tiltak, som innkjøp av elektrisk drevne biler, og andre mindre ENØK-tiltak, kan gjennomføres raskt, mens andre tiltak krever større investeringer og tar lengre tid, sier han.

På Kjevik er man i gang med å bygge en energisentral, som skal kjøle ned og varme opp terminal og bygningsmasse med sjøvann. Også i Trondheim jobbes det med en energisentral basert på sjøvann.

Utfordrende vinter

Vinterklima er en betydelig utfordring for Avinor, med tanke på klimagassutslipp, på grunn av omfattende kjøretøybruk og kjemikaliebruk ved brøyting og avising. De største reduksjonstiltakene på dette området er avhengig av tilgang til ikke-fossile produkter som er driftssikre, både for baneavising og drivstoff til rullende materiell.

Fire nivåer

Airport Carbon Accreditation består av fire godkjenningsnivåer, nemlig kartlegging, reduksjon, optimalisering og nøytralitet. Programmet administreres av WSP Environmental, og overvåkes av et uavhengig rådgivningsorgan, med representanter fra blant annet ECAC (Den europeiske konferanse for sivil luftfart), EUROCONTROL , EU-kommisjonen og UNEP (FNs miljøprogram).

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn