RAC til Island

Avis

Med kjøp av 45 prosent av Avis og Budget på Island, samles nå stadig mer av kontrollen over nordisk bilutleie hos RAC Holding AS på Billingstad, skriver selskapet i en pressemelding.

RAC Holding AS kjøpte sommeren 2010 rettighetene til driften av Avis og Budget i Skandinavia fra sørafrikanske Barloworld. Etter 15 måneders restrukturering og omstilling, er resultatene forbedret med 99,5 millioner, og konsernet fremstår svært kapitalsterkt, med solid kapitalbase.

Nå viser de også muskler ved å gjøre ytterligere oppkjøp og internasjonal ekspansjon. Gjennom nyetablerte RAC Iceland hf kjøper konsernet 45 prosent av aksjene i selskapet ALP hf, som driver Avis og Budget på Island.

– Det er klart at vi benyttet anledningen til å innlemme det fjerde land i konsernet. At Island er på fote igjen økonomisk, med nye rammebetingelser, gjør at vi har valgt et svært gunstig tidspunkt, med en relativt lav inngangsbillett. Det er naturligvis noe risiko relatert til Island, både i forhold til økonomien og vulkanutbrudd, men oppsiden er også stor, når man kommer inn i denne fasen, sier Dag Andre Gimle Johansen, konsernsjef og deleier i RAC Konsernet.

Det er foreløpig ikke aktuelt å etablere fellesfunksjoner eller å ta ut synergier, utover positiv påvirkning, gjennom deltagelse i styret i ALP hf. RAC vil være representert i det islandske styret, gjennom to av topplederne i RAC-konsernet.

– Virksomheten på Island har samme strategier som vi allerede har i Skandinavia. De har sterkt fokus på å drive kostnadseffektivt, fokus på driften ved hvert eneste utleiekontor, har konkurransedyktige priser samt leverer gode kundeopplevelser. Våre nye kolleger er virkelig fagfolk på bilutleie. Vi kan lære litt av dem, på samme måte som de kan lære litt av oss, sier konsernsjefen (under).

Teksten fortsetter etter bildet.

Dag Andre Johansen, CEO, RAC Scandinavia (Avis Bilutleie)

Tosifret vekst

Avis og Budget på Island har, etter finanskrisen høsten 2008, etablert virksomheten igjen, med 15 utleiekontorer, 65 ansatte og rundt 1400 biler. Den positive utviklingen bekreftes av en meget god start på 2012, med tosifret vekst. 55 prosent av selskapet vil fortsatt være eid av ledelsen på Island, som ser frem til å få RAC-konsernet inn som en sterk, strategisk partner og aksjonær.

Den islandske regjeringen anser turisme som et av hovedvirkemidlene for vekst og styrking av økonomien, og bilutleie utgjør ett av satsningsområdene for å tiltrekke seg turister. Dette har blant annet ført til gunstige import- og registreringsregler for leiebiler. Den islandske regjeringen driver også en aktiv valutapolitikk, for å tiltrekke seg utenlandske investorer, gjennom et auksjonssystem for kjøp av Islandske kronur. RAC-konsernets tidlige inntreden, med investering på Island, har allerede gitt store valutagevinster.

– Den islandske sentralbanken ga oss 20 prosent rabatt på islandsk valuta, slik at valutagevinsten, første dagen som nye eiere, ble 20 prosent av kjøpesummen, sier Dag Andre Gimle Johansen.

Klatrer på kundebarometer

Driften i Skandinavia er organisert gjennom selskapene RAC Norway AS, RAC Sweden AB og RAC Denmark A/S. Dag Andre Gimle Johansen og kameraten, avdøde Per-Erik Burud med partnere, kjøpte RAC-konsernet sammen, med henholdsvis 49 prosent og 51 prosent eierandel, i juli 2010.

RAC-konsernets strategi er en langsiktig utvikling av bilutleiekonseptet, under Avis og Budget- merkevarene, gjennom et regulert driftskonsept, hvor selveide kontorer og franchisekontorer har utstrakt grad av ansvar for egen drift og resultat. Avis i Norge forbedret sin posisjon i Norsk Kundebarometer med 32 plasser fra 2011 til 2012, noe som tydelig beviser at kundene opplever endring i driftsmodellen som positiv.

– Lederne på utleiekontorene tar et mye større eierskap for kundeopplevelsen i denne modellen, og det merker kundene, sier Gimle Johansen.

For RAC-konsernets 518 utleiekontorer er det også gode nyheter at ordrereserven (allerede reserverte utleiebiler) for sommeren tyder på at turisttrafikken til både Skandinavia og Island blir bedre enn 2011.