Ingen reiselivsmesse i 2013

Reiseliv på Norges Varemesse

Etter 25 års drift, har Norges Varemesse nå besluttet å avvikle den årlige reiselivsmessen. Bakgrunnen er en utvikling de senere år, der publikum og reiselivsbransjen prioriterer andre kanaler for kjøp og salg av reiser, skriver Norges Varemesse i en pressemelding.

– Vi ser over tid at reiselivsbransjen har endret sine prioriteringer, og redusert sin satsing på messen som markedsføringskanal. Publikums kjøpevaner er også i endring, og mange foretrekker i dag å handle reiser over nettet, sier Siv Lunde Kolrud, administrerende direktør i Norges Varemesse.

Norges Varemesse har derfor besluttet ikke å arrangere Reiseliv 2013.

– Vi arrangerer mange store messer hvert år, og må hele tiden vurdere vårt fokus, og hvilke bransjer vi skal satse på. Nå vil vi bruke det kommende året til å se på utviklingsmuligheter og nye ideer, i tett dialog med bransjen. Så får vi vurdere hvorvidt Reiseliv skal gjenoppstå i ny drakt, sier Kolrud.

Norges Varemesse er en stiftelse, som har som formål å støtte norsk næringsliv, på forretningsmessige vilkår.

– Vi kommer i løpet av året til å ta initiativ til en dialog med reiselivsbransjen om hvordan vi kan støtte dem best mulig i fremtiden, og hvordan vi sammen kan definere hvilken rolle messeformatet kan ha i fremtidens markedsføringsarbeid.

Foto: Norges Varemesses Reiseliv på Lillestrøm