Kriseøvelse på OSL

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Øvelse Tyr er politiets nasjonale krisehåndteringsøvelse, som i år vil foregå på Romerike og i Oslo i dagene 31. oktober til 1. november. Fokuset vil være bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror, skriver Oslo Lufthavn AS i en pressemelding.

Store deler av øvelsen vil bli gjennomført på Oslo Lufthavn, men flyplassledelsen har satt seg som mål at trafikken skal avvikles som normalt.

Øvelse Tyr blir den største beredskaps- og kriseøvelsen i norsk historie. Politiet skal øve på samhandling med Forsvaret og andre beredskapsaktører. Øvelse Tyr vil medføre til dels stor aktivitet fra Forsvaret og Politiet på Oslo Lufthavn. Lufthavnen vil, sammen med alle aktører i luftfarten, jobbe for at trafikken skal gå tilnærmet som normalt.

Det kan forekomme mindre forsinkelser på enkelte tidspunkter, og lufthavnledelsen ber de reisende om forståelse for dette. Det er viktig at alle møter opp til vanlig tid, og at alle følger henvisninger og informasjon gitt av Politi, Forsvaret eller Oslo Lufthavn. Hold deg også orientert om din egen reise gjennom ditt flyselskap.

– Det er viktig at beredskapen rundt lufthavnen testes, og vi skal gjøre alt vi kan for at det blir en bra øvelse. Samtidig legger Oslo Lufthavn opp til en normal trafikkavvikling, sier pressesjef i Oslo Lufthavn, Vegar Gystad.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn