Nordlysturisme fra Thon

Bukkedauen i Svolværs indre havn, i Lofoten. Foto fra Thon Hotels

Thon Hotels vil plassere Lofoten i nordlysturismens tetsjikt, skriver kjeden i en pressemelding, der den forteller at en ny type vinterturisme er i ferd med å vokse frem i Nord Norge. Den har sin rot i at dagens turister ønsker sterke, personlige opplevelser, ikke minst basert på naturfenomener som nordlys og midnattssol.

Lofoten har de siste årene blitt et lokomotiv for nordnorsk og norsk reiseliv om sommeren, men så langt har man ikke lykkes helt med å etablere Lofoten som en stor vinterdestinasjon. Dette ønsker investorene Olav Thon og Svein Erik Drechsler å gjøre noe med. Gjennom å utvikle en innovativ og spektakulær attraksjon på øya Bukkedauen i Svolværs indre havn, ønsker de å sikre Lofoten en framtid som et helårlig reisemål.

– Lofoten trenger attraksjoner og mørketidsopplevelser, som kan møte gjestenes etterspørsel og tilføre oss helt nye kundegrupper, som for eksempel de asiatiske opplevelsesturistene, sier hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten.

– Jeg er overbevist om at denne satsingen på helårs reiselivsprodukter vil gi konkurransefortrinn og løfte reiselivsnæringen i Lofoten. I tillegg er vi med på å skape flere helårs arbeidsplasser, fortsetter Taraldsen.

Design Pilot med DIP midler

Bevilgningen er øremerket til en Design Pilot, og gjør det mulig å gjennomføre forprosjekt for designen av prosjektet. Dette er det første reiselivsprosjektet som har fått Design Pilot-bevilgning. Målsettingen er å skape et opplevelsesanlegg for fremtiden, som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens egenart, natur og kultur. Design Pilot-fasen vil vare frem til neste sommer, og da vil det foreligge et grunnlag for beslutningen om å realisere anlegget.

– Det er viktig for Olav Thon Gruppen og investorene at man evner å skape et opplevelsesanlegg for fremtiden, som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens fantastiske egenart, natur og kultur, sier Morten Thorvaldsen (under), administrerende direktør i Thon Hotels. Teksten fortsetter etter bildet.

Morten Thorvaldsen, adm. dir. i Thon Hotels.

– Derfor søkte vi Norsk Designråd om støtte fra Design Pilot-programmet (DIP), som er et virkemiddel for å styrke selve idé- og konseptutviklingsarbeidet. Vi er stolte over å være den første reiselivsaktøren i Norge som har nådd frem med en søknad i Design Pilot-programmet, fortsetter Thorvaldsen.

– Det betyr at vi kan samarbeide med designkompetanse fra øverste hylle, helt fra starten av, i den viktige idéutviklings-fasen vi nå skal inn i.

Et helårs opplevelsesanlegg

Prosjektet er fortsatt på idéstadiet, men de foreløpige tankene inneholder et utendørs, oppvarmet havbad, hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter. Meningen er at flere skal kunne bruke anlegget, i samarbeid med Thon Hotel Lofoten.

Fakta om Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP)

  • Regjeringen har siden 2009 øremerket ti millioner kroner til et designprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen
  • Programmet, som ledes av Norsk Designråd, er et samarbeidsprosjekt med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge
  • Alle prosjektene har som formål å øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak
  • I løpet av disse fire årene, har hele 479 virksomheter, fra 90 bransjer, søkt om tilsammen 220 millioner kroner i innovasjonsstøtte
  • 70 av disse prosjektene er iverksatt med tilsammen 25,4 millioner kroner i idéutviklings-støtte
  • 40 prosent av disse har fokus på tjenesteinnovasjon, mens de øvrige omfatter produkt, forretningsmodell og organisasjonsutvikling

Fakta om Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen, med over 60 hoteller i Norge, ett hotell i Sverige,
fem hoteller i Brussel og ett hotell i Rotterdam. Thon Hotels er den tredje største hotellkjeden i Norge. Kjeden er inndelt i tre konsepter; Budget, City og Conference.

Toppfoto: Bukkedauen i Svolværs indre havn, i Lofoten. Foto fra Thon Hotels