HSMAI er innvilget Skattefunn

Sparegris

Forskningsrådet har innvilget Skattefunn for HSMAIs kommende kunnskapsbank om Serviceutvikling. Denne fantastiske gladnyheten fikk vi for et par uker siden, og det er veldig gledelig å bli tilført midler for dette for 2012 og 2013. Men bevilgningen er også et kvalitetstempel, som viser at Forskningsrådet ser at dette prosjektet vil bli svært verdifullt for mange.

Så hva vil HSMAI med Kunnskapen?

HSMAI skal samle eksisterende kunnskap om aktuelle emneområder innenfor serviceutvikling, gjøre den tilgjengelig for alle som har behov på våre nettsider. Videre skal kunnskapen suppleres med erfaringer fra bedrifter og institusjoner som vil dele sine erfaringer.

Prosjektet vil bli en viktig ressurs for HSMAIs medlemmer, og et etterlengtet verktøy for alle som er i en utviklingsprosess.

Poenget er å samle kunnskap, ikke bare den som kommer fra forskning, men også lærdommen som høstes daglig, ute i de forskjellige næringene. Det vil spare enormt med tid og ressurser for bedrifter og andre serviceinstitusjoner som arbeider med å utvikle seg. Et viktig moment er tilgang til praksis, eksempler på løsninger som virker, og hvilke verktøy som er aktuelle innenfor de respektive emneområdene.

Portalen har som hovedformål å organisere informasjon, slik at den får en nytteverdi i det daglige. De fleste prosesser krever mye underlag om forskjellige emneområder. Ofte sitter man der og skaper løsninger andre alt har fått på plass. Det er som om hjulet er oppfunnet, uten at man vet det.

Derfor tenker vi oss at innhodet i Kunnskapsbanken blir praktisk orientert. Vi vil med andre ord gjøre den eksisterende kunnskapen tilgjengelig, ved å systematisere kilder, verktøy, forskning, kurs og opplæringer, referanser, bøker, konsulenter, linker og annet lett tilgjengelig.

Innholdet skal bygges opp rundt det som formelt er tilgjengelig i form av forskningsresultater og skrevne rapporter. Når det blir snakk om hvordan service og servicemodeller fungerer i praksis, kommer sammenligning og erfaringsutveksling inn i bildet.

Det å lage en strategi, kan ofte være enkelt, men hovedutfordringen er å iverksette strategien, slik at den fyller hensikten.

Litt om kunnskapsbanken

Det skal utvikles en kunnskapsbank, for å sikre kunnskapshåndering. Kunnskapsbanken, som er en del av Fans of Good Service, skal være med på å bidra til fokus på økt servicenivå i Norge. Prosjektet har bakgrunn i Serviceløftet, som også er etablert av HSMAI.

Gjennom møter med, og tilbakemeldinger fra, medlemmer og andre servicebedrifter, er det blitt utarbeidet en målsetting om at prosjektet skal generere følgende konkrete resultater:

  • Økt fokus på service som konkurransemiddel for økt tiltrekningskraft, mer fornøyde kunder og styrket lønnsomhet
  • Økt stolthet blant ansatte, og en holdningsendring på alle nivåer
  • Gi næringslivet verktøy som bidrar til økt verdiskapning
  • Skape forum for å synliggjøre og feire servicehelter