Bli bedre kjente med: Kai Tore Hoel

Kai Tore Hoel, seniorkonsulent og avd. leder kontorservice, Coop Norge SA

Kai Tore Hoel

Seniorkonsulent/Avdelingsleder Kontorservice

Coop Norge SA

– Hva består din arbeidshverdag av?

– For tiden er det prosjekt med gjennomføring av valg i Coop 2013, til Årsmøtet Coop Norge, og godkjennelse av nye vedtekter for samvirkelagene i Norge. Ved siden av dette, er det planlegging av formelle møter, lagt til konferansesteder og administrative oppgaver på hovedkontoret til Coop Norge SA.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Trivelige kolleger i godt arbeidsmiljø, som i en stor familie.

– Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

– Julelunsj, samlet i egen kantine, med gode ord om året som er gått, og utfordringer som står for tur neste år.

– Hva syns du er det beste ved MØTEBØRSEN?

– Det er gode og inspirerende foredrag, samt nærkontakt med gamle og nye utstillere, hvor en enten kan drøfte allerede planlagte bestillinger eller få innsikt i potensielt nye steder, som kanskje kan friste i fremtidige bestillinger.

– Hvor arrangerer dere neste møte eller konferanse, og hvorfor?

– Fremtidige møter er forum for styreledere i Coop, som skal holdes på Hotel Bristol primo april 2013.

– Har du noen gode tips du vil dele med leserne, for å skape et vellykket arrangement?

– Planlegging med budsjettunderlag gjøres samtidig som en innhenter tilbud på potensielle steder, hvor det allerede fins oppbygd gjensidig gode relasjoner, og at vi vet at salgs- og konferansesiden fungerer, med god intern kommunikasjon. Når kontrakten er inngått, detaljplanlegges arrangementet med sjekklister til hotellet, interne kjøreplaner for gjennomføring av en agenda, samt diverse briefinger internt og med kontaktperson på valgt konferansested. Delta i rigging før møtestart. Så gjennomføring og deretter rydde med seg dokumenter som skal tas med, og etterarbeid for oppfølging av oppgaver som måtte kreve det. Evaluering av møtet.

– Har du noen spesielle hobbyer eller interesser?

– Fotball, sang og skogsturer med kona og våre hunder (vi har seks i alt).

– Takk, har du ellers noe på hjertet?

– Personlig syns jeg det hadde vært fint å ha en børssamling på høstparten, etter at aktivitetsplaner og budsjetter er vedtatt. Planlegging av faste møter gjøres deretter, samt kontraktskriving. Det betyr at i mitt tilfelle er mye lagt når jeg er på Møtebørsen i januar. Da blir Møtebørsen stedet for å se på, og eventuelt snakke med utstillere, for det som måtte gjenstå av andre møter som måtte dukke opp i løpet av året, eller for planleggingen for året 2014.