Rica Hotels på miljøtoppen

Holmenkollen Park Hotel Rica. Foto fra Rica Hotels

Ved utgangen av 2012 har Rica Hotels 72 svanemerkede hoteller og fem spisesteder i Norge. Rica-kjeden har suverent flest miljøhoteller, heter det i en presemelding fra kjeden.

– Hotelldrift er en svært kompleks tjeneste, og våre miljøkrav er strenge. Det er bare de beste som klarer det, sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking.

– Det er godt å se at mange hotelleiere tar samfunnsansvaret på alvor. Og så ser vi jo at det lønner seg for dem, i kroner og øre, og det er jo også en bra motivasjonsfaktor.

Grønn gevinst i kroner og øre

Claus Thomas Petersen er hotelldirektør på Holmenkollen Park Hotel Rica. De opplevde at svanemerkingen av hotellet, ga gevinster på bunnlinja:

– Vi reduserte vannforbruket med 40 prosent. Det kuttet vannkostnadene våre med 350.000 kroner i året, sier Pedersen.

– I tillegg kvittet vi oss med et stort avfallsproblem. Tidligere produserte hotellet 100.000 tonn matavfall i året. Men gjennom å jobbe bedre, også med denne siden av driften, forvandler vi nå matavfallet til jordforbedringsmiddel, på 18 timer. Så i stedet for dette berget med matavfall, får vi nå to tonn gjødsel til egen park. Dette vinner alle på, avslutter Petersen.

Rica har 39 svanemerkede hoteller i Norge, Scandic 14 og Radisson BLU 13. First, Best Western, Radissons Park Inn og Thon har ett hver, og i tillegg har vi to frittstående: Sundvollen og Britannia.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å hjelpe forbrukere og andre innkjøpere med å gjøre gode miljøvalg. Et svanemerket hotell belaster miljøet så lite som råd. Hotellet bruker mindre vann, energi og kjemikalier som kan skade naturen ute eller arbeidsfolket inne. De bruker svanemerkede rengjørings- og vaskemidler, og har et bredt tilbud av økologiske varer i restauranten. Møbler og innredning velges ut med miljø for øye.