Ønsker et mer lønnsomt reiseliv

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Det naturbaserte reiselivet har et stort kommersielt utviklingspotensial, viser en ny turistundersøkelse fra Innovasjon Norge.

Undersøkelsen viser at det gjennomsnittlige forbruket er betraktelig lavere blant turister som er ute etter rene naturaktiviteter, sammenlignet med turister som søker tradisjoner og unike kulturopplevelser, i følge en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– Vi er for dårlige til å sette sammen brede opplevelsesparker som tilbyr mer enn bare natur, samtidig som vi ser at det er her mye av pengene ligger, sier Tuftin.
Turistene som kommer for unike kulturopplevelser bruker betydelig mer penger i Norge enn en gjennomsnittsturist.

– For å fange interessen til alle disse potensielle turistene – og få flere betalingsvillige turister til å rette blikket mot Norge – må vi vise verden et rikere bilde av hva Norge har å tilby som reisemål, tror reiselivsdirektøren.

– I et internasjonalt perspektiv er Norge en liten merkevare og det er avgjørende at vi skiller oss ut. Rendyrkede, naturbaserte opplevelser er fortsatt viktig, men vi har behov for samarbeid mellom aktører for å tilby helhetlige pakketilbud som stimulerer til økt forbruk også innenfor natursegmentet. I takt med at vi stadig blir dyrere, er det desto viktigere for oss å forsøke nye, kreative grep som kan skape engasjement og få turister til å legge igjen mer penger her til lands, sier Tuftin.

Undersøkelsen peker på at aktivitetene turistene deltar i under norgesoppholdet i stor grad er bestemmende for hvor mye penger turister legger igjen i Norge.

Å slappe av og være ute i norsk natur er populært blant både norske og skandinaviske turister. For de skandinaviske turistene er lokal mat, drikke og restaurantbesøk også viktig under norgesferien.

–Den storslåtte norske naturen er Norge sin største salgsvare, men vi må bli flinkere til å inkludere flere aktiviteter og opplevelser som turister er villige til å betale for. Utenlandske turister er på jakt etter eventyr og er villige til å betale for dette om de finner den riktige opplevelsen. Vi må fylle naturen med kommersielt innhold og opplevelser i større grad, sier Tuftin.

Mens det autentiske aktivitetssegmentet har en markant positiv effekt på turistenes forbruk gjør det omvendte seg gjeldene for aktivtetssegmentet.

Fakta om Innovasjon Norges turistundersøkelse:

Innovasjon Norges landsdekkende turistundersøkelse vil utføres årlig og skal erstatte den tidligere gjesteundersøkelsen utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI).
Undersøkelsen baserer seg på datainnsamling ved kommersielle overnattingssteder

  • Turistundersøkelsen 2012 inneholder analyser av turister som har vært på forretnings -eller feriereise i Norge i sommersesongen 2012 fra mai til august.
  • Rapporten estimerer disse turistenes samlede forbruk og ser på hvordan forbruket blir fordelt på ulike utgiftsposter basert på spørsmål i undersøkelsen.
  • I tillegg til analyse av turisters forbruk gir datagrunnlaget også innsikt i turisters adferd og deres bedømmelse av ferien i Norge generelt.

Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

 

Foto: Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com