Stort presseoppslag fra to aviser i Drøbak

2517962022

Les mer i Østlandets Blad og på AMTA.no.

Foto: Fra venstre: Simon Lien og Daniel Lurås. Foto fra ØB.no