Reiselivsnæringen jubler – beste sommer på flere år

Tall til og med juli vitner om den beste turist-sommeren på flere år, regnet i antall kommersielle gjestedøgn. Juli hadde en økning på 5 prosent utenlandske – og 6 prosent norske gjestedøgn sammenlignet med juli i fjor, viser tall fra SSB. Totalt var det 5,4 millioner kommersielle gjestedøgn i juli måned.

De positive tallene fra sommermånedene mai, juni og juli har gjort opp for en ellers dårlig start på turiståret. Så langt i år har antall utenlandske kommersielle gjestedøgn økt med fire prosent mens norske har økt med to prosent sammenlignet med i fjor.

Tror på en positiv utvikling fremover

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin, tror de positive tallene fra sommersesongen vitner om at den svake utviklingen i antall turister de siste årene nå har snudd, og at vi vil se en mer positiv utvikling for reiselivsnæringen fremover. Han tror den positive utviklingen skyldes flere faktorer.

-Tiden er med oss, den økonomiske optimismen er tilbake i Europa, arbeidsledighet er på vei ned samtidig som kronen er noe svekket mot euroen. Vi har også fått flere direkte flyruter til Norge. Alt dette er faktorer som slår heldig ut for reiselivsnæringen, sier Tuftin.

De landene som utmerker seg med best økning i antall kommersielle gjestedøgn så langt i år, er først og fremst USA og Sør-Europa med en vekst på henholdsvis 35 og 38 prosent.

Tyskerne vender tilbake

Reiselivsdirektøren er spesielt fornøyd med den positiveutviklingen på det tyske markedet.

– Etter to år med nedgang er det gøy å se at vårt største utenlandsmarked igjen opplever en vekst. Det samme gjelder for Sør-Europa, vi merker at optimismen og reiselysten er tilbake i disse markedene nå. At USA har hatt en formidabel vekst på 35 prosent så langt i år er selvfølgelig også en spennende utvikling, sier Tuftin.Han peker også på en stabil vekst fra Sverige de siste årene som
har gjort Sverige til vårt største utenlandsmarked rett bak Tyskland. -Norge er i vinden i Sverige, spesielt blant unge svensker som søker aktive naturopplevelser i Norge, sier Tuftin.

-Det er spennende å se at vi har en vekst i flere av våre prioriterte markeder denne sommeren. I tillegg til gode forutsetninger, tror jeg også et langsiktig markedsarbeid mot riktige målgrupper innenfor klare definerte segmenter, spesielt rettet mot digitale flater og TV har hatt god effekt og vært med på å drive den positive utviklingen vi nå ser, sier Tuftin.

Solhungrige nordmenn nøt tidenes sommer i Norge

Nordmenn har også reist som aldri før i eget land i sommer. Reiseundersøkelsen til SSB viser at nordmenn gjennomførte 4 millioner innenlandsreiser i 2. kvartal 2014 – 13 prosent flere enn samme periode i fjor. – Vi har opplevd en jevn økning på det norske markedet de to siste årene, men denne sommeren peker pilen rett oppover sier Tuftin. Tallene viser at nordmenn ønsker å reise mer i eget land dersom været er stabilt, tror Tuftin.

Reiselivsdirektøren tror utviklingen er et tegn på at nordmenn har blitt mer nysgjerrige på ferie muligheter i eget land de siste årene. Nå håper han at flere nordmenn også vil ta i bruk flere aktiviteter når de er på ferie i eget land.

– Reiseundersøkelsen viser at nordmenn på innenlandsreiser overnatter mest i privat regi. Vi håper selvfølgelig at økningen i norske feriereiser også skal slå positivt ut for reiselivsnæringen i den forstand at nordmenn blir flinkere til å benytte seg av aktivitetstilbud og flere kommersielle tilbud, også på ferien i Norge, sier Tuftin.

Reiselivsnæringen jubler

Reiselivsbedrifter i hele Norge jubler nå for årets ommersesong. –Det store flertallet av bedrifter vi har vært i kontakt med iser til en knallsommer med gode tall stort sett både fra det norske og utenlandske markedet, sier Tuftin.Også hotellene har hatt en god sommersesong i følge Horwath
Consulting, som rapporterer om at alle de syv største hotelbyene har hatt en vkst i antall solgte rom fra sommeren i fjor til i år. Kun Bergen og Oslo med Fornebu hadde minimal nedgang i belegget tatt den betydelig kapasitets-økningen i betraktning.

Samtidig melder Aftenposten om en kraftig nedgang i Syden turer blant nordmenn i sommer. Etter en uavbrutt oppgang siden 2009, gjør færre gjester i både juni og juli at tilbudene til populære Syden-reisemål blir redusert neste år, i følge Aftenposten.

– Dette vitner om en nedgang i antall reiser til utlandet og at vi endelig har klart å overbevise flere nordmenn om at ferien er best i Norge, avslutter Tuftin.

Foto: Per-Arne Tuftin