Best Western slår seg sammen og danner Best Western Scandinavia

undefined

Best Western organisasjonene i Norge, Sverige og Danmark slår seg sammen, og vil fra 1. januar 2015 være en felles organisasjon under navnet Best Western Scandinavia. Med 130+ hoteller i Norge, Sverige, Danmark og Island vil kjeden få en helt annen styrke i markedet, og vil kunne møte konkurransen fra de andre store hotellkjedene på en mye sterkere måte.

Best Western er hotellene med personlig eierskap og drift, og kjennskap til de lokale markedene. Samtidig er Best Western en meget sterk internasjonal merkevare som bidrar til mye internasjonal trafikk til hotellene. Som en samlet skandinavisk organisasjon vil kjeden styrke sin gjennomslagskraft og utvikle merkevaren i de skandinaviske landene gjennom økte ressurser og kompetanse.

Hovedkontoret til Best Western Scandinavia vil ligge i Stockholm, ledet av Johan Kukacka, CEO. Det vil være lokale landskontorer i Oslo og København, ledet av hhv Hege Ramm og Søren Nystrøm.

”For medlemshotellene i Norge vil Best Western Scandinavia bety flere og sterkere ressurser til salg-, markedsføring- og teknologitjenester, og vi ser fram til å være en del av en sterk skandinavisk Best Western organisasjon,” sier Hege Ramm, som vil være country manager for Best Western i Norge fra 2015.
Foto fra Best Western