Ukens navn: Stig Kristiansen

Stig Kristiansen
Managing Director & Partner
Norwegian Promotion Group AS

NPG har kontorer i Oslo og Frankfurt, og er et internasjonalt kompetansemiljø innen opplevelsesbasert kommunikasjon, eventmarkedsføring og design, messekommunikasjon og messestands, konferanseorgsanisering og corporate events. NPG er vår nye samarbeidspartner og vil bl.a. stå for designen for HSMAIs Møte- og Eventbørsen torsdag 28. januar

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Min arbeidshverdag er veldig innholdsrik. Den varierer mellom interessante kundeprosesser, interne møter og prosjektarbeid med våre dyktige ansatte i Oslo og Frankfurt, til strategisk utvikling av våre forretningsområder og internasjonale virksomheter.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Det beste ved jobben er å arbeide med hyggelige og kompetente kolleger, sammen utvikle selskapet, og skape kvalitetsprosjekter til våre kunder. I gruppen har vi mange flinke og motiverte mennesker fra flere land, som bidrar både i det faglige og, ikke minst, det sosiale. Det er veldig inspirerende!

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Jeg ser opp til mennesker som, med engasjement og stor innsats, presterer på topp, det kan være oppstart av selskaper, sportsprestasjoner eller annet.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: I NPG er vi en sosial gjeng, som har det moro sammen. Vi har noen relativt faste aktiviteter, som årlig tur for alle ansatte, markeringer ved bursdager og jubileer, sommerfester, julebord, i tillegg til mer faglige samlinger.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Passer kanskje ikke her å si at vi ikke er medlem … ennå, men vi kommer nok.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: HSMAI setter bransjen og viktige temaer på dagsorden.

Q: Er det noen aktiviteter/tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: HSMAI har forutsetninger for å videreutvikle møteplasser i grensesnittet mellom flere bransjer. Dagens marked preges i stor grad av produktutvikling, bransjeglidning og endringer i kunders kjøpsmønster. Det er interessant å se om HSMAI kan bidra til kunnskap og rammevilkår for bransjen i denne utviklingen, gjennom å skape møteplasser med faglig innhold og kommersiell forankring, og målrettet kommunikasjon.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Det høres ut som en aktiv formiddag med off piste/skikjøring, med påfølgende samling med familie og venner, god mat og godt drikke i lystig lag.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Næringsutvikling, og å skape nye arbeidsplasser. Tilrettelegge for oppstartvirksomheter, men også gode rammevilkår for eksisterende næringsliv, slik at vi bidrar til vekst og verdiskaping. Nedskalering av offentlig sektor. I Norge har vi, selv i endring, gode forutsetninger for å bevare og videreutvikle et stabilt samfunn, hvor velferd står sterkt. Norge bør også for omverdenen være et raust land, som åpner for mangfold og bidrar vesentlig med midler og konkrete tiltak.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg, beskrive deg?

A: Energisk, positiv, utålmodig, bestemt … tror jeg.

Q: Hvor går neste reise privat/arbeid?

A: Hongkong med min kone, det blir moro! Jobb i London, med NPG-prosjekter på verdens største forsvarsmesse og/eller til vårt kontor i Frankfurt.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Jeg liker veldig godt å stå på ski, trene og være sammen med familie og venner!

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Det må vel bli Hedda, min kone.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Stadig flere selskaper ser på opplevelsesbasert kommunikasjon, eventer, konferanser og messer som en viktig kanal for å nå målgrupper på en spisset og tydelig måte, dette er noe vi merker godt i NPG om dagen. Det er god vind i seilene, og god pågang av nye spennende prosjekter. Det er veldig engasjerende å se på mulighetene for økt aktivitet i vår bransje, og hvordan flere virksomheter ser nytten av verdiskapende møteplasser. Stor teknologisk utvikling og digitale medier øker nytteverdi og behovet for menneskelige relasjoner, og bidrar til å forsterke effekten av eventmarkedsføring.

Foto: Stig Kristiansen, Managing Director & Partner i Norwegian Promotion Group AS. Foto fra NPG