Jan Tjosås ny president for bygdeturismen i Europa

For første gang har Norge presidentvervet i organisasjonen EuroGites, som er overbygningen innen bygdeturismen i Europa. Styreleder i HANEN, Jan Tjosås, ble valgt som president i EuroGites på årsmøtet i Belgia 2. juni, heter det i en pressemelding fra HANEN.

Tjosås har vært visepresident i tre år, og etterfølger Andy Woodward fra England som president. I styret har han med seg seks visepresidenter fra andre land i Europa de neste tre årene.

EuroGites (European Federation of Rural Tourism) er en sammenslutning av bygdeturismeorganisasjonene i Europa. 27 land og totalt 35 organisasjoner (noen land har flere organisasjoner) er medlemmer av EuroGites.

– HANEN organiserer både lokalmat, aktiviteter og overnatting. Denne utviklingen er det også interesse for i resten av Europa. Der har det til nå vært senger som har vært det viktigste i det organiserte samarbeidet, men nå ønsker man å se mer på helheten. Da er våre erfaringer og driftsform i Norge av stor interesse, sier den nye presidenten i EuroGites Jan Tjosås.

Du kan lese mer om EuroGites på www.eurogites.org

Foto: Jan Tjosås, nyvalgt president i EuroGites. Foto fra HANEN.