Trysil hedret av næringsministeren

Trysil har igjen klart å få merket som bærekraftig reisemål. Torsdag 9. juni overrakte næringsminister Monica Mæland Trysils merke til Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil, og Gro Svarstad, næringssjef i Trysil kommune. Trysil var en av fire piloter i Norge som fikk merket for første gang i 2013, sammen med Røros, Lærdal og Vega, skriver Destinasjon Trysil i en pressemelding.

Nå har de alle klart å remerke seg. Fire nye destinasjoner fikk også merket for første gang. Det var Geilo, Svalbard, Setesdal og Inderøy. Over 15 destinasjoner og 1000 bedrifter bidrar i arbeidet om å videreutvikle bærekraftige reisemål i Norge.

– Gratulerer til alle i Trysil, for bra fremgang innen de ti prinsippene for bærekraft, sier Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil.

– Vi utvikler oss stadig videre, og får dermed beholde merket vårt som bærekraftig reisemål. Det er mye arbeid på mange områder som ligger bak dette. Hele 108 indikatorer er besvart, og det er alle aktører i fellesskapet som bidrar i dette arbeidet.

Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Ordningen driftes av Innovasjon Norge.

– Merket er et kvalitetsstempel på vårt reisemål, og er viktig for å bygge et godt omdømme. Samtidig har prosessene som ligger bak for å få merket, bidratt til å øke bevisstheten hos mange aktører i Trysil til å ta dette arbeidet på alvor, sier Lohne.

– I tillegg bidrar det til å få en oversikt over alt som gjøres og det er mye. Nå er det bare å jobbe videre med vår utvikling, for dette arbeidet slutter jo aldri, avslutter hun.

Foto: Næringsminister Monica Mæland delte ut remerket for bærekraftig reisemål til Trysil. Foto fra Destinasjon Trysil.