Avinors reisevaneundersøkelse 2015 er her

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155.000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar, skriver Avinor i en pressemelding.

I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser. Veksten de siste to årene kommer i all hovedsak fra utlendingers fritidsreiser til Norge. Spesielt er dette fremtredende for Oslo, men også i Bergen og Trondheim stod utlendingers fritidsreiser for det vesentligste av veksten. Fra 2014 til 2015 var veksten i utlendingers registrerte overnattinger i Norge nesten tre ganger så høy som veksten i nordmenns overnattinger. Det stemmer godt overens med at det meste av veksten i utenlands flytrafikk de siste to årene kommer fra utlendingers besøk i Norge

– Avinor har over tid sett stadig økende trafikk inn til Norge. På bakgrunn av dette bygger vi og er ferd med å ta i bruk ny terminal og utstikker på Avinor Oslo lufthavn, og helt ny terminal i Bergen. Videre utvider vi terminalen i Stavanger, og har utvidet betydelig i Trondheim. Vi er også i planleggingsfasen med utvidelse av terminalen i Tromsø. Vi er godt skodd for å ta imot det økende antall turister fra både nye markeder i Asia og Nord-Amerika, men også fra tradisjonelle markeder i Europa, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Flytrafikken innenlands – for første gang er det flere fritidsreiser enn forretningsreiser innenriks

Antall flyreiser per innbygger innenlands har stagnert, og ligger nå på 2,4 reiser per innbygger, som i 2013. Fordelt på landsdeler, hadde bare Nord-Norge vekst fra 2013, med en økning fra 5,4 til 5,7 reiser per innbygger. Færre reiser til og fra arbeid, kompenseres av økt ferie- og fritidstrafikk. Siden 2013 har fritidstrafikken innenlands økt med fem prosent, antall forretningsreiser er uendret, og antall flyreiser til og fra arbeid er redusert med elleve prosent.

Interkontinentale reiser: hele 70 prosent av trafikken til New York går nå direkte

Trafikken til og fra Asia har økt mest over tid. Veksten til Nord-Amerika har tatt seg opp de siste to årene, mens veksten i Asia-trafikken har gått ned. Det er fremdeles flest reiser til Nord-Amerika.

New York er den største destinasjon, og syv av de 15 største interkontinentale destinasjonene er i USA. Hele 70 prosent av trafikken til New York går direkte fra Norge, og ikke via utenlandske luftfartsknutepunkt.

– Det er gledelig å se at så mange nå velger direkteruter til New York. Et stadig bedre rutetilbud, med flere interkontinentale ruter direkte fra Oslo lufthavn og andre store Avinor-flyplasser, bidrar sterkt både til trafikkvekst og nasjonal økonomisk vekst. Avinor har et sterkt fokus på å videreutvikle rutenettverket internasjonalt, med Oslo lufthavn som et stadig større og viktigere nav, både for nordmenn og for reisende fra andre land, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Foto: Norwegian-passasjerer ved innsjekking. Foto fra Norwegian.