Ukens navn: Per-Arne Tuftin

Per-Arne Tuftin
Direktør
Forum for Reiseliv

Per-Arne Tuftin er forholdsvis nyansatt som direktør i Forum for Reiseliv, og kommer fra stillingen som reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, en stilling han har hatt de ti siste årene. Før det var han kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, informasjonsdirektør, og før det, markedssjef i Norges Turistråd. Han har også bred bakgrunn fra turoperatørbransjen, og som offiser i Forsvaret.

Q: Hva er egentlig Forum for Reiseliv?

A: Forum for Reiseliv ble opprettet i 2004, som en bransjeorganisasjon for reiselivet. Formålet med organisasjonen er å styrke reiselivets innflytelse og posisjon, som en attraktiv industri, og skape grunnlag for at Norge tar del i den internasjonale veksten på reiselivsmarkedet. Medlemmene i Forum for Reiseliv består av de største bedriftene innen transport og overnatting, destinasjoner, landsdelsselskaper og organisasjoner. Til sammen står medlemsbedriftene og deres partnere for mer enn 40 prosent av den samlede omsetning i norsk reiseliv, og mer enn 50 prosent av eksportverdien.

Vår organisasjon jobber for et samlet norsk reiseliv, og har tilknytning både til arbeidsgiver- og arbeidstagersiden. Dette er nok den største forskjellen mellom Forum for Reiseliv og blant annet NHO Reiseliv. Vi er ikke en næringspolitisk organsisasjon, som jobber for det enkelte medlem eller den enkelte «siden», men en organisasjon som jobber for å styrke reiselivets posisjon og rammebetingelser. Vi skal ikke drive operativ virksomhet. Derfor blir det helt feil når enkelte hevder at Forum for Reiseliv ønsker å ta over markedsføringsoppdraget fra Innovasjon Norge. Organisasjonens oppgave er å sikre rammene til utvikling og markedsføring av Norge som reisemål, og skal skal være en viktig sparringspartner innen internasjonal markedsføring, og en pådriver i stategiutforminlgen. Forum for Reiselivs fokus skal være å sikre reiselivets markedsposisjon, gjennom teknologiutvikling og digitalisering, bærekraftig vekst og lokal mat.

Forum for Reiseliv skal være en viktig partner for sine medlemmer, og, ikke minst, en viktig samarbeidspartner for reiselivet forøvrig. For organisasjonen er det viktig med et tett og nært samarbeid, med blant annet HSMAI, både fordi vi trenger hverandre, og fordi vi kan utfylle hverandre i å nå målet om at norsk reiseliv skal ha en mulighet i å konkurrere, med stadig flere profesjonelle og utmerkede reisemål rundt om i hele verden. Den konkurransen blir stadig tøffere og skal vi lykkes så må reiselivet står samlet.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Etter å hatt personalansvar de siste 20 årene, så har det vært en stor overgang å være eneste ansatt, og gjøre alt selv. Den første uken var jeg gründer, og bygde opp et kontor. Nå går mesteparten av tiden med til møter med reiselivsnæringen, og, ikke minst, til å følge opp den politiske prosessen i tilknytning til statsbudsjettet, med politiske møter, høringsuttalelser og deltagelse med innlegg, både i Stortingets finanskomité og næringskomité.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Å være så heldig å få jobbe med det jeg liker aller best; næringspolitikk og reiseliv.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Ja mange, både personer jeg kjenner og ikke kjenner. Av dem jeg ikke kjenner, må det bli Nelson Mandela og Barack Obama, to utrolige personligheter, som har betydd og vil bety svært mye for hele verden, også i fremtiden. Av dem jeg kjenner, er det tre sjefer som har betydd utrolig mye for meg i karrieren, den første var kompanisjefen i Forsvaret, Per Anton Brennskag, som jeg faktisk fikk kontakt med igjen på Facebook, etter veldig mange år. Så er det de to blad Ovesen, Svein-Erik Marø Ovesen fra Norges Turistråd, og Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge. Felles for alle disse tre, er at det har vært gode og tydelige ledere, som har gitt ansvar og handlingsrom, har krevd resultater, og som har pushet meg i min karriere. Og selvfølgelig Norges reiselivsambassadør nummer én, Dronning Sonja. Dronningen har gjort – og gjør – en utrolig innsats for norsk reiseliv, noe som også gjorde at hun fikk HSMAIs hederspris for noen år siden.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Jeg er så heldig å sitte i et kontorfellesskap, hvor det er en flott tradisjon at vi spiser lunsj sammen i kantinen i første etasje. Det er viktig med denne type fellesskap, når man ellers jobber for seg selv, og så er alle sammen så utrolig hyggelige.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Norges Turistråd og senere Innovasjon Norge har vært medlem i HSMAI i over 20 år.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: HSMAI er aktive, og dere gjør en flott jobb for norsk reiseliv. Det jeg syns er det beste, er selvfølgelig aktivitetene deres, men også det at dere klarer å samle mange fra de enkelte bedriftene på arrangementene, slik at man også kommer i kontakt med andre enn dem det er naturlig å ha relasjoner til. Det gjør at man enkelt kan bygge et nyttig og godt nettverk, ved å gå på HSMAIs arrangementer.

Q: Er det noen aktiviteter/tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Nei, ikke som jeg ser det nå. Fortsett med det som er bra, som Serviceløftet, konferansene og prisutdelingene. Det gir næringen noe å strekke seg etter, det skjerper konkurransen og bygger nettverk.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Det er å kunne senke skuldrene etter en hektisk uke, være sammen med venner, og å ha mulighet til å ta et par lange sykkelturer i marka.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Mer fokus på reiseliv i politikkutformingen. Reiseliv må etter hvert få samme politiske og samfunnsmessige anerkjennelse som industrien forøvrig. Vi står for et konsum på nærmere 160 milliarder kroner i året, og sysselsetter 157.300 personer. Vi er viktigste næring i Finnmark, og betyr svært mye for arbeidsplasser og bosetting i hele Norge. Vi er en næring som skal være med på å løfte Norge, langt inn i fremtiden.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg, beskrive deg?

A: Stort sett blid, arbeidsom og sosial.

Q: Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

A: Neste jobbreise går til Kalvåg. Skal holde innlegg på en konferanse i forbindelse med byggingen av skipstunnelen på Stadt.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Sykkel og ski, og så er jeg veldig interessert i hva som skjer i samfunnet, både innenfor politikk og økonomi.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting

A: PC-en.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Ja, faktisk. Bente Bratland Holm, som i dag er administrerende direktør i Visit Oslo, ble i forrige uke lansert som ny reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Jeg vil gjerne gratulere Innovasjon Norge med et meget godt valg, og ønsker Bente lykke til i den nye jobben! Jeg ser frem til å samarbeide tett med Bente i hennes nye jobb, og utnevnelsen av henne får selvfølgelig ingen konsekvenser for Forum for Reiseliv og våre prioriterte oppgaver.