Gruppesøksmål mot TUI avvist av Høyesterett

Stiftelsen Flyrettigheter får ikke fremmet sitt gruppesøksmål mot TUI (tidligere Star Tour), slår Høyesteretts ankeutvalg fast. Stiftelsen gikk til sak og krevde at det skulle betales kompensasjon for samtlige passasjerer på to konkrete flygninger utført tilbake i 2013 – også for de passasjerene som ikke hadde krevd det.

– Vi har hele tiden ment at Stiftelsen Flyrettigheter ikke har rett til å få behandlet dette kravet, og vi er derfor svært glade for å ha fått vårt syn bekreftet av Høyesterett, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

Tingretten tillot først søksmålet fremmet, mens lagmannsretten kom i sin behandling til at saken måtte avvises fordi stiftelsen ikke hadde sterk nok tilknytning til saken, og heller ikke representerer passasjerene på den aktuelle flygningen. I avgjørelsen la man også vekt på at man allerede har en velfungerende ordning i Transportklagenemnda som passasjerene kan benytte seg av.

Stiftelsen anket avgjørelsen videre til Høyesterett, som altså sa seg enig i lagmannsrettens vurdering, og slår endelig fast at Stiftelsen Flyrettigheter ikke kan reise saken mot TUI.

Virkeadvokatene har representert TUI ved behandlingen av saken for domstolene, og på vegne av bransjen har Virke Reise Utland sammen med NHO Luftfart fungert som partshjelper i saken.

– TUI er glade for utfallet for kjennelsen og takker Virke for god bistand i prosessen. Vi har gode rutiner og klare retningslinjer for håndtering av klagesaker som sikrer de reisende på en god måte, sier Country Manager for TUI Norge André Braathen

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig og Stiftelsen Flyrettigheter dømmes til å betale TUIs omkostninger ved saken.