Sterk trafikkvekst til Storbritannia og USA

Trafikktallene for november viser at innlandstrafikken synker ved de fleste av Avinors 46 lufthavner, men økning på utlandstrafikk sørger for en total trafikkoppgang på 1,3 prosent, skriver lufthavnselskapet i en pressemelding.

Utlandstrafikken steg i november 6,3 prosent, sammenlignet med fjoråret. Veksten er i hovedsak drevet av en oppgang på elleve prosent på Avinor Oslo lufthavn. Veksten kommer særlig på reiser til og fra Storbritannia (+25 prosent), Spania (+20 prosent), USA (+55 prosent) og Litauen (+ 139 prosent).

– Ryanairs nye ruter til London Stansted og Vilnius er hovedårsaken til veksten til Storbritannia og Litauen, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit. Nye interkontinentale ruter til Miami og Las Vegas bidrar til USA-veksten.

Økning i utlandstrafikken ved Trondheim lufthavn Værnes (fem prosent), Tromsø lufthavn Langnes (32 prosent) og Bodø lufthavn (elleve prosent) bidrar også til veksten, mens det fremdeles er sterk nedgang i Stavanger (-11 prosent) og Bergen (-6 prosent).

Kun Oslo lufthavn som øker

På grunn av trafikknedgang på innlandsruter ved en rekke lufthavner, er det av de 17 største Avinor-lufthavnene kun Oslo lufthavn som vokser totalt i november, med 5,7 prosent. Trondheim har en marginal nedgang (-0,1 prosent). Stavangers totaltall synker med 4,6 prosent og trafikken i Bergen ble redusert med 3,4 prosent sammenlignet med november 2015.

Totalt 4.052.458 passasjerer reiste over Avinors lufthavner i november (hittil i år: 47.183.602 passasjerer).

Foto: Fly parkert ved Non Schengen-området på Oslo Lufthavn. Foto: Avinor AS.