DFDS feirer 150 år – gir samtlige ansatte aksjegave

Fredag 16. desember klokken to, feiret alle DFDS’ medarbeidere på skip som på land over hele Europa at det er 150 år siden DFDS ble stiftet, skriver rederiet i en pressemelding.

Som en gave i forbindelse med jubileet har selskapet valgt å gjøre samtlige 7000 ansatte til aksjonærer i selskapet. Alle som var ansatt i DFDS 1. desember 2016, og jobber minst 24 timer i uken, blir tildelt 30 aksjer i selskapet. Gaven for hver ansatt har en verdi på cirka 10.000 kroner. De ansatte som jobber i mindre stillinger, får også aksjegaver som står i forhold til timene de jobber. Gaven blir gitt til alle, uansett hvor de jobber eller hva de gjør i selskapet.

– Det er svært få bedrifter forunt å få feire 150 år, og enda færre får muligheten til å feire i et år hvor selskapet er på vei mot å levere et av de beste resultatene i vår historie. Derfor vil vi feire med å hedre og takke alle de medarbeiderne som er med på sikre at DFDS også er godt rustet for å levere vekst, både for mennesker og virksomheten, også i fremtiden, sier DFDS’ administrerende direktør Niels Smedegaard.

Aksjene i det danske selskapet er bundet i en periode på tre år, hvorpå de kan innløses av medarbeiderne, som med dette blir aksjonærer i selskapet.

Gavens totale størrelse er mer enn 70 millioner danske kroner.

Foto: DFDS’ konsernsjef Niels Smedegaard. Foto fra DFDS.