Lokal mat skal lokke turistene til Norge

Landbruks- og matdepartementet har lansert en ny strategi for reiseliv basert på landbruket og reindriftens ressurser. Lokal mat skal bidra til å trekke flere turister til Norge, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

I stadig større grad velges reisemål basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Det landbruksbaserte reiselivet er en sentral del av dette.

– Landbruket har et stort potensiale innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Vi er utstyrt med naturens egne kulisser som andre land bare kan drømme om, og disse må vi utvikle til kommersielle, ekte opplevelser til verdens reiselivsmarked, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Vil bygge Norge som en matnasjon

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), som la frem strategien på matmessen Grüne Woche i Berlin i forrige uke, vil jobbe for at Norge skal bli en internasjonal matnasjon. Han har som mål å øke verdiskapingen for lokalmat til ti milliarder innen 2025. I fjor var omsetningen på 4,2 milliarder kroner.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.
Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv-direktøren mener lokal mat og drikke står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet, men for å øke verdiskapingen må produktet kommersialiseres:

– Vi har unike smaker og råvarer som er viktig for utviklingen av reiselivet. Gårdsturisme, med ekte, lokal gårdsmat, blir mer og mer etterspurt, men for å øke verdiskapingen, må gårds- og matopplevelsen pakkes og selges sammen med andre aktiviteter. Det må kommersialiseres, profesjonaliseres og inngå som del av et større reiselivsprodukt, sier Kristin Krohn Devold.

Krever høyere digitaliseringstempo

NHO Reiseliv har kommet med innspill til strategien, som er de samme innspillene som er spilt inn til regjeringens varslede stortingsmelding om reiseliv. Det er de samme utfordringene som gjelder for denne type reiseliv som for de aller fleste reiselivsbedrifter:

– Reiseliv har kommet langt når det gjelder digitalisering, men det offentlige må følge etter. Den lave digitaliseringstakten i offentlig sektor hindrer vekst og lønnsomhet i reiselivet. Mange av dem som driver gårdsturisme, er små bedrifter, med svært liten administrativ kapasitet. Én måte å øke lønnsomheten deres på, er å redusere tid og kostander knyttet til offentlig byråkrati, sier Krohn Devold.

– Det er positivt at strategien peker på viktigheten av forenkling gjennom digitalisering, som et tiltak for å øke produktiviteten i en sektor preget av små bedrifter, fortsetter hun.

Et virkemiddelapparat tilpasset reiseliv

Et annet viktig innspill er at forsknings- og utviklingsmidler fra Forskningsrådet, og midler fra Innovasjon Norge, må tilpasses reiselivets utviklings- og innovasjonsprosjekter:

– Vi etterlyser et virkemiddelapparat som gjenspeiler utviklingen i næringslivet. Dagens virkemiddelapparat er i for stor grad tilpasset den tradisjonelle vareindustrien, og har ikke tatt innover seg den enorme utviklingen som har funnet sted innenfor tjenestesektoren. I reiselivsnæringen skjer det allerede mye innovasjon, men slik det er i dag, finansieres det meste av bedriften alene eller av private aktører. Dette må endres, slik at reiselivsnæringen, og dermed landbruksbasert reiseliv, kan vokse ytterligere, avslutter Devold.

Toppfoto: Landbruksbasert reiseliv. Fotograf: CH/Visit Norway.