Color Line med verdens største hybridskip

Color Line og Ulstein Verft inngikk tirsdag en intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip. Skipet er planlagt satt inn i trafikk på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2019. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel, med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg eller lades om bord fra skipets generatorer, skriver rederiet i en pressemelding.

Skipet, med arbeidsnavnet «Color Hybrid», vil ha nesten dobbelt så stor kapasitet som M/S «Bohus», som etter planen skal fases ut når den nye fergen skal settes i drift sommeren 2019. Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Det vil derfor ikke gi utslipp av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i dette området.

– Inngåelsen av intensjonsavtalen representerer et betydelig skritt for å realisere verdens største plug-in hybridskip, og det er svært gledelig at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Miljø er en akselerator for Color Line, der selskapet blant annet har installert landstrøm i Oslo, Larvik og Kristiansand. Med landstrøm i Sandefjord, vil samtlige av Color Lines norske havner ha landstrømanlegg.

– Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, fortsetter Kleivdal.

– Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. Satsingen på nytt skip, med ny miljøteknologi, skjer blant annet fordi selskapet, gjennom regjeringens maritime strategi, har fått tilnærmet like rammevilkår som sine konkurrenter i Norden, forklarer han.

Verdens største plug-in hybridferge vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2000 passasjerer og cirka 500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud om bord, og dermed en ny og bedre reiseopplevelse.

Foto: Color Lines nye hybridskip, «Color Hybrid». Foto fra Color Line.