Marginal nedgang i flytrafikken i februar

Antall passasjerer på Avinors lufthavner sank med 0,3 prosent i februar. Utlandstrafikken økte med 4,7 prosent, mens innlandstrafikken sank 2,9 prosent, forteller Avinor i en pressemelding.

I 2016 var det skuddår, og passasjertallet 29. februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016. Korrigert for skuddårsdagen, var den totale passasjerveksten i februar 2017 cirka fire prosent.

Størst vekst ved Oslo lufthavn – flere flyr i vinterferien

Oslo lufthavn hadde i februar størst passasjervekst av Avinors 46 lufthavner, med en oppgang på 3,6 prosent.

– Utlandstrafikken ved Oslo Lufthavn økte med åtte prosent. Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 prosent og tolv prosent vekst, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Ved Bergen lufthavn Flesland var det en trafikknedgang på 4,4 prosent, sammenlignet med februar 2016. Ved Trondheim lufthavn Værnes er tilbakegangen 4,6 prosent, mens ved Stavanger lufthavn Sola går flytrafikken ned med 6,4 prosent.

Fortsatt vekst i nord

Også Tromsø hadde en stor vekst i utlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt. Total vekst i Tromsø er 3,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Fra Avinors lufthavner var det størst økning i antall passasjerer til Spania, Storbritannia og USA i februar.

Foto: Stavanger lufthavn Sola. Fotograf: Andreas Lind/Avinor.