Slik skal Norge kapre de riktige turistene

Den globale turismen er forventet å stige med over 50 millioner reisende hvert år, fra dagens 1,3 milliarder reisende. Det gir Norge en fantastisk mulighet, men betyr også at vi må ta noen valg rundt hvilke turister vi ønsker, og hvordan vi skal få dette til. Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, med målsetningen om å bidra til flere verdiskapere i reiselivet innen 2025, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet ble offentliggjort i passende omgivelser under Norwegian Travel Workshop i Bergen mandag ettermiddag. Foran en samlet norsk reiselivsnæring presenterte Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Holm retningen, som skal bidra til at Norge kaprer flere av de riktige turistene i årene som kommer, slik at vi sikrer en bærekraftig utvikling av Norge som reisemål.

– Det som er gjort tidligere, har helt klart fungert, det viser den ene rekorden etter den andre. Men vi må forberede oss på fremtiden, og da må vi se på de områdene vi ikke gjør det så bra på i dag, sier Bente Holm, som mener at alle undersøkelser viser at Norge er en naturbasert destinasjon.

– Vi kommer alltid til å være en naturdestinasjon, men vi må få frem hva som skiller våre fjorder fra Canadas eller våre fjell fra Sveits’. Vi ønsker derfor å se mer på opplevelser knyttet til norsk kultur, attraksjoner og tradisjoner i tillegg til naturen, forklarer hun.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Det er dog ikke vekst i seg selv som er ønskelig, men en vekst som bidrar til en bærekraftig, både økonomisk, sosialt og miljømessig, utvikling.

– Det er mye kraft i bærekraft, og vi må tørre å velge de reisende som bidrar mest og ødelegger minst. Det ligger til grunn for hele handlingsplanen, sier Holm.

Flere nye verdiskapere innen 2025

Handlingsplanen svarer på regjeringens nylig fremlagte Reiselivsmelding, hvilket også gjenspeiles i målsetningene. Innen 2025 er målet at antall verdiskapere i reiselivet skal øke, og at Norge klatrer på Future Brands’ oversikt over sterke nasjonale merkevarer.

– Reiselivet skal være viktig for hele Norge, fastslår Bente Holm.

Handlingsplanen identifiserer seks retningsvalg som skal bidra til dette, som blant annet går på å jobbe bredere med alle næringer som bidrar til opplevelser i Norge; profilere hele Norge hele året, og være mindre kampanjestyrt; tilpasse profileringen mot reisemotiver, ikke nødvendigvis ut fra hvilke land de ulike reisende er fra; bidra til å skape opplevelser; Visit Norway som et åpent innovasjonsmiljø, som samarbeider med, og på tvers av, reiselivsnæringen; og ikke minst læring og deling av kunnskap.

Sistnevnte ble understreket av åpningen av en ny bransjeside på beta.visitnorway.orgbeta.visitnorway.org, som blant annet deler nåtidsinnsikt i hva verden ønsker å vite om Norge, og hvor ulike turister befinner seg i Norge.

Fakta

Vårt reiselivsoppdrag: Vi skal skape reiselyst til Norge, i Norge og stimulere til å oppleve Norge hele året
Vårt verdigrunnlag: Det er mye kraft i bærekraft
Målsetting 1: Flere verdiskapere i reiselivet
Målsetting 2: Skape en sterkere nasjonal merkevare

Handlingsplanen identifiserer seks retningsvalg:

  1. Vi jobber med alle næringer som bidrar til opplevelser i Norge. Det betyr at vi må utvide reiselivsbegrepet til å innebære andre industrier enn tradisjonelt reiseliv, som for eksempel kultur, mat, og møte-og arrangementer
  2. Hele Norge, hele tiden. Det innebærer å gå bort fra tradisjonelt kampanjearbeid, inndelt etter årstider og geografi, men å kontinuerlig tilpasse fokuset til hva som er aktuelt
  3. Fra demografi til motivasjon. Identifisere hvem de som skal besøke oss i fremtiden er, og hva de er opptatt av. Tilpass deres motivasjon istedenfor geografi.
  4. Vi skal være en pådriver for opplevelsesutvikling. Lønnsomhet, de gode historiene og bærekraften ligger i opplevelsene – skal jobbe enda mer, både med utvikling i Norge og budskap internasjonalt.
  5. Visit Norway skal være et åpent innovasjonsmiljø. Vi skal derfor etablere ulike advisory boards, bestående av andre fra reiselivsindustrien og andre relevante industrier, som tar del i utviklingen av hvordan vi jobber og hvor.
  6. Måle, dele og lære. Kunnskapen vi sitter på skal være tilgjengelig for alle, til enhver tid. Blant annet skal vi lansere et nytt dashboard, med innsikt i blant annet hva som snakkes om Norge internasjonalt, hvor internasjonale turister oppholder seg når de er i Norge.

Toppillustrasjon: Utsnitt av Innovasjon Norges handlingsplan.