Tidenes største forskningsprosjekt innen reiseliv: Hva har vi lært?

Etter åtte år, er forskningsprosjektet Opplevelser i nord i avslutningsfasen. Nordlandsforskning, som står bak prosjektet, inviterer til sluttkonferanse hos Norges forskningsråd 15. mai, skriver de i en pressemelding.

Reiselivsforskning er aktuelt som aldri før. Det skjer utrolig mye bra i reiselivet om dagen, og mange mener reiselivet er vår nye fremtidsnæring. Nylig la regjeringen frem sin reiselivsmelding, der ambisjonene er store.

Norge er et høykostland, hvor reiselivet i liten grad kan konkurrere på pris. Da må det satses på utvikling av interessante opplevelser, og produkter av høy kvalitet, for å kunne hevde seg i konkurransen. I prosjektet Opplevelser i nord er hovedoppmerksomheten rettet mot nettopp dette: Hvordan reiselivsbedriftene kan oppnå større verdiskaping, gjennom innovasjon og tilegnelse av kunnskap og kompetanse om kunder og opplevelsesskaping.

– Sammen med bedrifter er vi kommet langt i å få en bedre forståelse av hva innovasjon i reiselivsnæringen er, og hvordan dette leder til nye og forbedrede opplevelser, utvikling og verdiskaping i bedriften, sier seniorforsker Einar Lier Madsen, som er prosjektleder for Opplevelser i nord.

Presenterer nyheter på konferansen

Med bidrag fra et femtitalls forskere fra inn- og utland, og et budsjett på over 90 millioner kroner, er Opplevelser i nord det største reiselivsforskningsprosjektet som er igangsatt i Norge per i dag, og antagelig også et av de største på verdensbasis. Forskningsområdene er konsentrert om innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter, verdiskapende turistopplevelser og destinasjonsressurser.

– Alle som har interesse av utviklingen i reiselivsnæringen, vil ha interesse av sluttkonferansen til Opplevelser i nord. Vi skal presentere og diskutere det siste innen forskningsbasert utvikling av reiseliv, sier Lier Madsen.

Opplevelser i nord er tildelt av Norges forskningsråd, og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskningsprogrammet består av et konsortium med fem institusjoner, som drives av Handelshøgskolen ved Nord Universitet, UiT-Norges arktiske universitet, Nordlandsforskning, NORUT og Nibio.

Opplevelser i nord startet i 2009, og avsluttes altså i år.

Foto: Opplevelsene står i kø i nord. Her fra skikjøring på Sandhornet i Gildeskål. Fotograf: Brynjar Hilling / nordnorge.com.