Norsk Reiseliv skuffet over forslaget om momsøkning for reiselivet

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. – Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport i et konkurranseutsatt reiselivsmarked sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

– Reiselivet er i vekst, både globalt og nasjonalt, og Norge har tatt sin del av denne veksten de seneste årene. Økningen har i hovedsak kommet fra utenlandsmarkedet, og vi ser nå at denne veksten flater ut i 2017. Et forventet økt antall reisende på verdensbasis i årene som kommer gjør at den norske reiselivsnæringen har potensial til fortsatt vekst, men det krever at myndigheten tilrettelegger for dette. Den internasjonale konkurransen er tøff, og en prisøkning, i form av at momsen på reiselivstjenester øker fra ti til tolv prosent, vil få konsekvenser. Vi er derfor svært skuffet over at regjeringen foreslår å øke momsen, sier Tuftin.

Momsøkningen vil ramme mangfoldet i reiselivet, og ikke minst slå hardt ut for dem som driver hoteller og opplevelsesselskaper i distrikts-Norge. Utviklingen i reiselivsnæringen har de seneste årene vært positiv, i forhold til volumøkning, og interessen for å feriere i Norge har økt betydelig, men det har ikke vært en tilsvarende inntektsøkning. Det er store variasjoner på belegg og inntjening rundt om i reiselivs-Norge, hvor ett av tre hoteller går med underskudd, skriver Norsk Reiseliv i en pressemelding.

– Regjeringen lanserte i mars i år den såkalte Reiselivsmeldingen, hvor det signaliseres en satsing på reiseliv. Vi hadde ventet at dette ga seg utslag i statsbudsjettet for 2018, forteller Tuftin.

– For å sikre en fortsatt bærekraftig vekst, på et stadig tøffere internasjonalt reiselivsmarked, og for å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører, må forholdene legges bedre til rette for reiselivsnæringen. Det gjør man ikke ved å øke momsen, slik regjeringen nå foreslår, fortsetter han.

– Vi er likeledes skuffet over at det ikke satses mer på næringsrettet forskning i og om reiselivet, og vi mener at det må en mye sterkere satsing til, for å sikre bredden av aktører i reiselivet digital kompetanse, og ikke minst muligheten til å implementere digitale løsninger.

Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeorganisasjon for reiselivet i Norge, med de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene som medlemmer. Organisasjonens medlemsbedrifter og deres partnere står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Foto: Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com.