Årets Veiviser-prisen 2017

Årets Veiviser 2017

Juryens uttalelse:

Vinneren har gjort en fantastisk jobb, som mange kanskje ikke trodde var mulig. På få år har de utviklet seg til en av de største og mest ekspansive hotellkjedene i Norge. Scandic Norge sin leder er rask til å tilpasse seg trender og svingninger i markedet og under hans ledelse har de utviklet noen viktige KPIer som har effektivisert driften på hotellene. De har greid å integrere to sterke bedriftskulturer til én ny og felles kultur. I prosessen ble medarbeiderne hele tiden holdt grundig orientert, og fikk komme med sine innspill. De styrker sin stilling hele tiden og har planer om en rekke nye hoteller, samt utbygginger og forbedringer av eksisterende hoteller. De er også sterkt involvert i videre utbygging av kjente, norske reisemål som Nordkapp, og nå sist i Lofoten. Det satses også sterkt på å tilby gjestene mat på høyt nivå, gjerne fra lokale leverandører. Kjeden har vel 230 hoteller, 85 av disse i Norge.

 

Årets Veiviser 2017 er Scandic Hotels ved administrerende direktør Svein Arild Mevold, Scandic Norge

HSMAI gratulerer!