Positive signaler for reiselivet i regjeringserklæringen

Regjeringserklæringen legger vekt på jobbskaping, inkludering og modernisering. Reiselivet vil være en viktig medspiller i arbeidet med å skape flere jobber, sier NHO Reiseliv-direktøren i en pressemelding.

Regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som ble lagt frem 13. januar, gir flere positive signaler for reiselivet. Hvordan skape flere arbeidsplasser, er hovedsak, og her vil reiselivet spille en viktig rolle, mener Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv:

– Det er to utfordringer som er viktigst for regjeringen, og det er at oljeinntektene ikke kan forventes å vare, og at vi trenger langt flere arbeidsplasser for å få flere i jobb. Reiselivet er en viktig medspiller på begge disse utfordringene, for vi vil klare å lage mange av de arbeidsplassene som trengs, sier hun.

Modernisering av arbeidsmiljøloven

Regjeringen varsler at de vil «fortsette arbeidet med å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven». Blant annet vil regjeringen følge opp anbefalingene fra Arbeidstidsutvalgets utredning fra 2016. Denne åpner for mer fleksible rammer, for både søndagsjobbing og kveldsarbeid, noe bedrifter i reiselivet har etterspurt lenge.

– Reiselivet jobber når andre har fri, og er derfor helt avhengig av fleksible regler i arbeidslivet. Mer fleksible rammer vil gi bedriftene større mulighet til å tilpasse arbeidstiden til behovet. Samtidig gis de ansatte større fleksibilitet, ved at de kan jobbe lengre dager når det trengs, mot å kunne ha mer fri i roligere perioder, fortsetter Krohn Devold.

Løfter om digitalisering

Hun er godt fornøyd med at de tre partiene vil øke satsingen på digitalisering av offentlige tjenester. Regjeringen vil blant annet videreutvikle Altinn som plattform, og har som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang.

– Dette er svært positivt for reiselivsbedriftene, som bruker mye tid og ressurser på å administrere tilsyn. Vi kan ikke ha det slik som i dag, der bedriftene må rapportere til 15 ulike tilsyn, på ulike plattformer. Det står også at tilsynene skal bli mer samordnet. Dette er helt i tråd med hva NHO Reiseliv har spilt inn til regjeringen tidligere, og er en viktig oppfølging av løftene i reiselivsmeldingen, sier Krohn Devold.

I tillegg vil Regjeringen legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsbygging i distriktene.

– Norge skal være verdensledende på digitalisering, ikke minst når det gjelder digitalisering av det offentlige. Selv om Norge har god, digital infrastruktur, er det behov for økt utbygging av 4G over hele landet. Turistene er helt avhengig av nettdekning, for å kunne benytte det norske reiselivstilbudet, forklarer reiselivsdirektøren.

Signaler om færre momssatser bekymrer

NHO Reiseliv jobbet i hele høst med å stanse regjeringens økning av den lave momssatsen, fra ti til tolv prosent, en sats som har økt fra åtte til tolv prosent siden 2016. Totalt har altså reiselivet fått en momsøkning på 50 prosent i løpet av to år. Regjeringen skriver at den vil «forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser», noe som bekymrer Krohn Devold – dersom dette betyr ytterligere steg opp på overnattingsmomsen. Det er foreløpig ikke avklart.

– Reiseliv har bedt om å få en felles momssats for restaurantmat og take away-mat.  En slik samordning vil hindre at god, kokke-laget mat straffes med høyere moms enn fast food, og det er positivt.

– Dersom forenkling av moms derimot betyr ensidig økning av overnattingsmomsen, vil dette stride mot prinsippet om konkurransedyktig skatt for norske bedrifter, da både Norden og Europa har lavere overnattingsmoms enn Norge, sier Krohn Devold.

– NHO Reiseliv vil følge utviklingen i denne saken nøye, og vil legge vekt på viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og internasjonale konkurransevilkår. En enda høyere, særnorsk overnattingsmoms enn den våre konkurrenter har, vil fjerne mange av de arbeidsplassene regjeringen har som hovedprioritering å skape, avslutter Krohn Devold, som håper regjeringen vil berolige næringen på dette punktet.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.