Overnattingsveksten flater ut

Antallet overnattinger i Norge økte med én prosent i 2017, som er den svakeste veksten på flere år, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Tirsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) overnattingsstatistikk for hele 2017. I alt ble det registrert 33.296.767 overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i fjor. Det er en vekst på én prosent fra 2016, som er langt svakere enn hva som har vært «normalen» for reiselivet de siste årene: fire prosent i 2014, fire prosent i 2015 og fem prosent i 2016.

– Det er bra for Norge at reiselivet opplever nok et år med overnattingsvekst, som gir et viktig bidrag til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Samtidig ser vi nå at veksten tydelig flater ut. Det betyr at arbeidet med å øke satsingen på flere destinasjoner hele året er helt nødvendig, for å ta ut potensialet fra veksten i det globale reiselivet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Utflating fra utlandet, negativ vekst i norske overnattinger

Med en vekst i utenlandske overnattinger på seks prosent i 2014, åtte prosent i 2015, og ti prosent i 2016, ble utenlandsveksten redusert til to prosent i 2017.

Antallet norske overnattinger falt med 0,17 prosent i 2017, etter vekst på tre prosent i 2014, tre prosent i 2015, og to prosent i 2016.

– Vi må ta innover oss at veksten nå avtar, og det er derfor grunn til å være ekstra oppmerksom på reiselivets rammevilkår fremover. Fra 2016 til 2018 økte momsen på overnattinger med 50 prosent, og lønnskostnadene er økt gjennom lovpålagt minstelønn. Dette legger ytterligere press på en næring der ett av tre hoteller går med underskudd i én eller flere av årets måneder, sier Krohn Devold.

Færre på camping og hyttegrender, Airbnb-tall mangler

I alt ble det registrert 7,2 millioner overnattinger på campingplassene i 2017, som er en nedgang på fire prosent fra 2016. Antallet overnattinger i hyttegrendene gikk ned med seks prosent, til 2,5 millioner.

– Det hefter vesentlig usikkerhet ved tallene for campinghytter- og leiligheter, ettersom målemetodene her ikke er like presise som for hotellrom, og gjennomsnittet for antall sengeplasser i hytter og leiligheter øker. I tillegg vet vi at store aktører, som Airbnb, som på mange destinasjoner har hele 25 prosent av sengene, nekter å oppgi overnattingstall til SSB, og myndighetene har hittil ikke pålagt dette, sier Krohn Devold.

Mulig feilkilde

For hotellene isolert sett ble det en vekst i antall overnattinger på tre prosent fra 2016 til 2017. Utenlandske hotellovernattinger gikk ned med én prosent, mens norske overnattinger på hotell økte med fire prosent.

– Her er en mulig feilkilde at utenlandske gjester noen ganger registreres som nordmenn, og at nettreisebyråene ofte foretar mangelfull registrering av nasjonalitet, samtidig som deres bookinger øker sin andel, sier Krohn Devold.

Pressede marginer

Fra 2016 til 2017 gikk losjiomsetningen på hotellene opp med syv prosent, til 14,7 milliarder kroner. Snittprisen per rom gikk opp med fem prosent fra 2016 til 2017, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Flere hotellovernattinger og vekst i losjiomsetning er gledelig, men også helt nødvendig, med tanke på de lave marginene som er i bransjen. Veksten i rompriser på fem prosent, spises dessverre delvis opp av momsøkningen for reiselivet. Justert for momsøkning, økt provisjon til nettreisebyråene og lønnsøkning er derfor marginene til bedriftene neppe vesentlig styrket. Særlig distriktshotellene opplever pressede marginer, mens moms og kostnader øker, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.