Rezidor kåret til et av verdens mest etiske selskaper for niende år på rad

Rezidor Hotel Group ble nylig anerkjent som et World’s Most Ethical Company av Ethisphere Institute, og er dermed kåret til et av verdens mest etiske selskaper, for niende år på rad, heter den i en pressemelding fra hotellkjeden.

Siden 2010 er kjeden blitt tildelt denne prestisjetunge prisen, som er en global anerkjennelse av selskaper som driver etisk forretningspraksis, og integrerer dette som en naturlig del av deres hverdag i selskapet.

– Denne prisen bekrefter nok en gang vårt langsiktige arbeid og engasjement for å drive et ansvarlig selskap, og er et bevis på at våre etiske forretningsprinsipper er til inspirasjon for selskaper i mange bransjer. Vi har vunnet denne prisen ni år på rad, og det er alltid med enorm stolthet for alle i selskapet vi mottar prisen. Vårt mål er å fortsette å være bransjeledende innen ansvarsfull forretningsvirksomhet, sier Federico J. González, President & CEO i Rezidor Hotel Group.

Ethisphere anerkjenner selskaper som forstår at de spiller en sentral rolle i samfunnet når det gjelder å påvirke og drive frem positive endringer. Disse selskapene vurderer hvilken påvirkning deres handlinger har for sine medarbeidere, investorer, kunder og andre nøkkelpersoner, og bruker selskapets verdier og kultur som fundament for de beslutninger som tas hver eneste dag.

Rezidors ambisiøse og prisvinnende Responsible Business Program dateres tilbake til 1989. Programmets tre kjerneområder sikrer at selskapet tar vare på gjestene, medarbeiderne og planeten, og at selskapet opptrer på en etisk måte. Selskapets Think Planet-fokus sikrer minimering av dets miljøfotavtrykk; Think People sikrer at gjester og medarbeidere tas hånd om, og Think Community sikrer at selskapet på en meningsfull måte bidrar i sine lokalsamfunn verden over.

Rezidor har mottatt en lang rekke priser og anerkjennelser for å være en innovativ spydspiss innen bærekraft, god forretningsdrift og ansvarlighet, samt for sine sikkerhets- og trygghetsprogrammer.  Mer enn 79 prosent av selskapets hoteller i EMEA er allerede miljømerket, og selskapet har forpliktet seg til å øke dette tallet til 100 prosent. Siden 2010 har gruppen beholdt anerkjennelsen som et av de Most Ethical Companies Worldwide (av Ethisphere Institute). Rezidor har støttet UN Global Compact siden 2009, og har signert på UN CEO Water Mandate. For mer om Rezidors ansvarlige virksomhet, se www.responsiblebusiness.rezidor.com.

Metodikk og beregning

The World’s Most Ethical Company-vurderingen baserer seg på et rammeverk fra Ethisphere Institute’s Ethics Quotient (EQ). Det er en kvantifiserbar metode for å vurdere et selskaps ytelse på en objektiv, konsekvent og standardisert måte. Informasjonen som samles inn, gir et omfattende utvalg av definerte kriterier og kjernekompetanser. Poengene genereres i fem nøkkelkategorier: etikkprogram og etterlevelse av dette (35 prosent), samfunnsansvar (20 prosent), selskapets etikk-kultur (20 prosent), styresett (15 prosent) og ledelse, innovasjon og omdømme (10 prosent), og poengene tildeles selskapene som deltar i prosessen, slik at de kan måles opp mot andre selskaper. Se listen over World’s Most Ethical Companies 2018 her.