Et godt år for Color Line i 2017

Color Line hadde i 2017 en omsetning på cirka fem milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 630 millioner kroner. Resultatutviklingen reflekterer selskapets fokus på gode kundeverdier og effektivisering på land og om bord, samt reduserte bunkerskostnader og bedrede rammevilkår for norsk maritim næring, skriver rederiet i en pressemelding.

Driftsinntektene ble i 2017 4968 millioner kroner mot 4896 millioner kroner i 2016. Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble 1180 millioner, mot 1149 millioner kroner året før. Antall passasjerer var 3.805.023, mot 3.850.947 i 2016, og antall fraktenheter (12m) i 2017 var 180.480, mot 175.680 i 2016.

Color Line har de senere årene investert i ny teknologi og gjort organisatoriske grep i landorganisasjonen.

– Samlet gir de teknologiske og organisatoriske grepene lavere kostnader, økt produktivitet og styrket konkurransekraft, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, og legger til:

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår er en forutsetning for å kunne gjøre investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige maritime løsninger.

Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger. 17. februar 2017 inngikk selskapet kontrakt med Ulstein Verft, om bygging av verdens største plug-in hybridskip, der batteriene lades via en strømkabel, med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg eller lades om bord, fra skipets generatorer. Med landstrøm i Sandefjord i 2017, har alle norske havner Color Line trafikkerer landstrømanlegg. Det miljøvennlige skipet vil bli satt inn i ruten Sandefjord-Strømstad våren 2019, og vil bli bygget til norsk flagg, og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Color Line er i dag det eneste rederiet med norsk eierskap, norsk hovedkontor og flåte under norsk flagg, som opererer i fast helårstrafikk mellom Norge og utenlandske havner.

– Forbedrede, internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser, sammen med videreutvikling av teknologiløsninger, effektivisering og produktutvikling, forventes å bidra positivt til resultatene de neste årene, forteller Kleivdal.

Cirka 65 prosent av selskapets estimerte bunkerskostnader for 2018, og om lag 30 prosent for 2019, er sikret. Den underliggende driften er god, og Color Line er godt rustet til å møte utfordringene i årene fremover.

Foto: Color Lines nye hybridskip, «Color Hybrid». Foto fra Color Line.