Innovasjon Norges nye strategiske råd for reiseliv

18 representanter er nå valgt inn i Innovasjon Norges strategiske råd for reiseliv.
– Vi ønsker å jobbe med folk og miljøer som kan bidra til å gjøre Norges reiselivssatsing best i verden, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Offentliggjøringen av de 18 medlemmene kom passende nok under Norwegian Travel Workshop i Stavanger. Rådet består av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– Rådsmedlemmene representerer bredden av norsk reiseliv, inkludert små og store aktører. Men i rådet skal de representere hele Norge, ikke hver enkelt bedrift eller landsdel, påpeker Holm, som skal lede rådet.

– For å løse reiselivsoppdraget på best mulig måte

Det strategiske rådet har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge, råd om selskapets reiselivssatsing. Deltagerne bør være koblende og nytenkende, og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare.

– Vi i Innovasjon Norge reiseliv ønsker en bredere tilslutning til strategiske valg og beslutninger, mer eksperimentering og raskere læring, sier Holm.

Hun peker på de stadige endringene på markedene og i næringen, og at god fart og fleksibilitet må til for å ta de beste beslutningene for å levere på reiselivsoppdraget.

– Vi ønsker et strategisk råd å lene oss på, for å løse reiselivsoppdraget på best mulig måte, fortsetter hun.

Det strategiske rådets medlemmer

Rådsmedlemmene kommer fra Destinasjon Trysil, Up Norway, Hvitserk AS, Scandic Hotels, Munchmuseet, Norwegian, De Historiske, XXLofoten AS, Thon Hotels, Agderforskning, Visit Sognefjorden, VisitOSLO, Fjord Norge, Peer Gynt, Fløybanen, NSB, Polaria, og Forbrukerrådet.

– I rådet vil vi være med på å bidra til at reiselivet i Norge blir enda bedre, og går i en enda mer bærekraftig retning, sier rådsmedlem og utviklingssjef i Hvitserk of Norway, Trygve Kolderup.

– Jeg gleder meg til å være med på å styrke norsk reiseliv, gjennom å nå det sterkt voksende og ressurssterke segmentet som etterspør kunst, kultur og urbane opplevelser, sier rådsmedlem og Munchmuseets direktør, Stein Olav Henrichsen.

Nr Navn Stilling Bedrift
1 Gudrun Sandaker Lohne Daglig leder Destinasjon Trysil
2 Torunn Tronsvang Daglig leder/grunder Up Norway AS
3 Trygve Kolderup Daglig leder Hvitserk AS
4 Christian Gamsgrø Kommersiell direktør Scandic Hotels
5 Stein Olav Henrichsen Administrende direktør Munchmuseet
6 Thomas Alexander Ramdahl Kommersiell direktør Norwegian
7 Nils Henrik Geitle CEO De Historiske
8 Trygve Steen Daglig leder XXLofoten AS
9 Christian Brosstad Direktør kommunikasjon Forbrukerrådet
10 Morten Thorvaldsen CEO Thon Hotels
11 Kirsti M. Hjemdal Forskningsleder Agderforskning
12 Ståle Brandshaug Administrende direktør Visit Sognefjorden
13 Christian Lunde Administrende direktør VisitOSLO
14 Kristian Jørgensen Administrende direktør Fjord Norge AS
15 Anita Nybø Administrende direktør Fløybanen
16 Marianne Einarsen Konserndirektør NSB
17 Marit Lien Administrende direktør Peer Gynt AS
18 Anne Grete Johansen Administrende direktør Polaria

 

Fakta om strategisk råd

Strategisk råd har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing. Sammen skal de la seg inspirere til bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og norsk reiselivsnæring.

Formålet er å gi råd om faglig utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer, som fastsatt av Innovasjon Norges styre og Nærings- og fiskeridepartementet.

Rådet skal være sammensatt av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede.

Rådet oppnevnes av Innovasjon Norges ledergruppe (LT), og oppnevnes av Innovasjon Norge for en periode på to år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer én gang. Innovasjon Norge skal lede rådet.

Rådets oppgaver:

Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle reiselivssatsingens mål.

Gi råd om innretningen og kvaliteten på reiselivssatsingen.

Gi råd og anbefalinger om evalueringer av Innovasjon Norges tjenester til reiselivsnæringen.

Foto: Valkyrien Allstars-konsert på Otternes. Fotograf: M. Dickson/FOAP/Visit Norway.