Norwegian med god passasjervekst i et sesongmessig svakt første kvartal

Norwegian la torsdag frem et nettoresultat på -46,2 millioner kroner i årets første kvartal. Global ekspansjon, god passasjervekst og høye drivstoffkostnader preger dette kvartalet. Selskapet gjennomførte også en vellykket rettet emisjon i første kvartal.

Nettoresultatet ble -46,2 millioner kroner, mot -1491,5 millioner kroner i samme kvartal i 2017. Nettoresultatet påvirkes positivt av en finansiell gevinst fra reklassifiseringen av investeringen i Norwegian Finans Holding, på 1940 millioner kroner. I første kvartal valgte 7,5 millioner passasjerer å fly med Norwegian, en økning på tolv prosent. Kapasitetsveksten var på 36 prosent, og fyllingsgraden var på 84,5 prosent, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

De siste årene har Norwegians globale vekst ført til at flere internasjonale baser er blitt etablert, og at mange nye ruter er blitt lansert. Veksten er aller størst i USA.

– I dette kvartalet merker vi spesielt effektene av høyere drivstoffkostnader. Vi har doblet antall nye Dreamlinere, sammenlignet med samme periode i fjor. Flyene fylles godt, og stadig flere kunder, både i nye og mer etablerte markeder, velger å fly med Norwegian. Langdistanseoperasjonen vår er godt etablert, noe som er et bevis på at reisende ønsker å fly interkontinentalt til en lav pris, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

I takt med at selskapet vokser globalt, øker også storskalafordelene, noe som vil gi lavere enhetskostnader. I løpet av første kvartal falt enhetskostnaden, inkludert avskrivning, ekskludert drivstoffkostnader, med fem prosent.

Gjennomførte vellykket rettet emisjon

En rettet emisjon på 450 millioner kroner ble gjennomført dette kvartalet.

– Vi har vært gjennom en lang periode med sterk vekst, som vil nå toppen i andre kvartal i år. Kapitaltilførselen vil styrke konkurranseevnen og beskytte eksisterende og fremtidige investeringer, på et marked preget av høye oljepriser og svingende valutakurser, fortsetter Kjos.

I løpet av kvartalet har selskapet satt seks fabrikknye Boeing 787-9 Dreamlinere og to fabrikknye Boeing 737-800-fly i trafikk. Selskapet inngikk også en samarbeidsavtale med Widerøe, som gir reisende på innenriksruter i Norge mulighet til å fly sømløst med de to selskapene.

– Samarbeidet med Widerøe er blitt godt mottatt på markedet, og antallet bestillinger fortsetter å øke, sier Kjos.

Selskapet er i ferd med å avhende opptil 140 fly, inkludert fremtidige bestillinger, gjennom utfasing av eldre fly, samt mulig salg eller overføring til et eget leasingselskap. Norwegian vil også vurdere selskapets strategiske muligheter for lojalitetsprogrammet Norwegian Reward.

Flere henvendelser etter IAGs aksjekjøp

Norwegian har fått flere henvendelser etter at IAG Group meddelte at de hadde kjøpt en aksjepost på 4,6 prosent i selskapet. Styret i Norwegian har etablert en styringsgruppe, samt engasjert finansielle og juridiske rådgivere, for å håndtere relevante henvendelser og ivareta alle aksjonærenes interesser.

Foto: Norwegian-maskin på bakken. Foto fra Norwegian.