Går mot knallsommer

Flere turister skal legge sommerferien til Norge, ifølge internasjonale og norske reiselivsrepresentanter. Det er særlig tyskere og amerikanere som leder an veksten.

– Sommersesongen er høysesong for norsk reiseliv. Jeg håper de positive tallene slår ut i enda flere arbeidsplasser, sier reiselivsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

160 representanter fra internasjonalt og norsk reiseliv deltok i Innovasjon Norges Turistbarometer, som ser på forventet trafikk til og i Norge i løpet av sommermånedene. 58 prosent mener at sommeren blir mye bedre eller bedre enn 2017, mens 33 prosent tror den blir nokså lik som i fjor. Kun ti prosent tror på nedgang.

– Reiselivsnæringen sørger for jobb til over 160.000 personer. Derfor er det veldig gode nyheter at flere turister vil på ferie til Norge, sier Røe Isaksen.

Tyskland og USA leder an veksten

Dersom forventningene slår til, blir det femte sommeren på rad med vekst fra utlandet. Optimismen råder på de fleste markedene, og særlig i volummarkeder, som Tyskland, Sverige og Nederland.

– Tyske gjester sto for hele 22 prosent av gjestedøgnene i sommermånedene 2017. Når vi vet at de blir i Norge over lang tid, og samlet legger igjen store summer, så er det veldig viktig, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Det ventes også vekst fra oversjøiske markeder, særlig fra USA. Hele 77 prosent venter vekst fra landet som på få år har vokst til et av Norges største markeder. Til sammenligning ser veksten ut til å bremse opp fra Storbritannia.

– Flere europeiske land melder nedgang av britiske besøkende, så det er naturlig å tro at det henger sammen med nasjonale forhold, som lavere pundkurs og usikkerhet knyttet til Brexit, fortsetter Holm.

Økt reiselyst, synlig og sikkert

Verdens innbyggere reiser mer enn noensinne, og en vedvarende svak norsk krone samt oppfattelsen av Norge som en trygg destinasjon, bidrar til at besøkende vender nesen hitover.

– Men for å bli valgt, må Norge være synlig internasjonalt. Det er helt avgjørende for å sikre vekst, sier Holm.

Innovasjon Norges egne undersøkelser viser at interessen for Norge øker, og internettsøk på Norge som feriedestinasjon, gikk opp med 16 prosent i 2017.

– I samarbeid med hele reiselivsnæringen fortsetter vi å sette Norge på kartet, forteller reiselivsdirektøren.

– Vi skal bygge på det som er bra, men legge til nye opplevelser og årstider

Tall fra fjoråret viser at veksten kommer om sommeren.

– I 2017 kom 66 prosent av veksten i sommermånedene. Til sammen utgjorde det over halvparten av alle gjestedøgnene det året, sier Holm, og fortsetter:

– Det er viktig at sommeren går bra, men utfordringen ligger i å skape vekst, også i de resterende åtte månedene av året.

Næringen viser både vilje til og ønske om at de besøkende skal bruke større deler av Norge, til alle årstider.

– Dagens situasjon viser at den langsiktige markedsføringen har fungert. Over flere år har vi hatt mye fokus på sommeropplevelser. Destinasjonene har utviklet gode produkter, og lagt til rette for besøk om sommeren. Vi skal fortsette å bygge på det som fungerer bra, men legge til nye opplevelser,  årstider og destinasjoner, avslutter Bente Bratland Holm.

Les undersøkelsen: www.visitnorway.no/innsikt

Om undersøkelsen

160 deltok i undersøkelsen, som ble foretatt april – mai 2018.

De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste tolv måneder vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming-operatørene.

Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming-operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontorer, regionale destinasjonsselskaper, samt Innovasjon Norges markedssjefer på de respektive markeder.

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.

Dette er den 31. gang Norges Turistbarometer gjennomføres.

Foto: Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.