Astrid Bergmål ny leder for Virke Reise Utland

Astrid Bergmål er ansatt som ny leder for bransjearbeidet til Virke Reise Utland. Astrid begynner i jobben 1. september.

– Jeg er veldig glad for at vi får Astrid med på laget i Virke, og ser frem til å samarbeide med henne om å løfte arbeidet vi gjør for reisebyråene og reisearrangørene videre, sier direktør for Virke Forretningsmessige tjenester, Helga Bull Rostrup, i en pressemelding.

Astrid Bergmål jobber i dag som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun kjenner det politiske systemet godt, både fra forvaltningen, fra Stortinget og fra å ha vært en del av politisk ledelse i Justisdepartementet. Hun er utdannet jurist, og er spesialisert i Europarett. Hennes erfaring fra å ha jobbet europeisk, og med implementering av EU-regelverk i Norge, er viktig for en internasjonal bransje som reiselivsbransjen.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Virke, og til å ta fatt på oppgavene med å videreutvikle bransjearbeidet til beste for reisebyråene og reisearrangørene. Dette er en spennende og fremoverlent bransje, og jeg ser frem til å være en aktiv støtte- og medspiller for medlemmene i tiden som kommer, sier Bergmål.

– Vi er veldig stolt og glad over at det er Astrid Bergmål som overtar stafettpinnen etter Sverre McSeveny-Åril. Når man kombinerer hennes solide og brede erfaring innen sentrale fagfelt, med et brennende engasjement om å videreutvikle bransjearbeidet, er jeg overbevist om at hun vil lykkes, sier styreleder i bransjestyret for Virke Reise utland, Petter Brodahl.

Bergmål vil starte i stillingen 1. september.

Virke Reise Utland er en bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke, som representerer over 270 reiselivsvirksomheter (reisearrangører og reisebyrå) i Norge. Medlemmene representerer anslagsvis 85 prosent av samlet reisebyråomsetning, og 80 prosent av samlet reisearrangøromsetning.

Foto: Astrid Bergmål er ansatt som ny leder for bransjearbeidet til Virke Reise Utland. Foto fra Virke Reise Utland.