Fortsatt passasjervekst hos NSB

Passasjerene fortsetter å strømme til toget. Etter å ha talt opp årets fire første måneder, viser tallene at NSB Persontog har 6, 8 prosent flere reisende enn på samme tid i fjor.

NSB hadde 22.964.700 reiser første tertial 2018, mot 21.507.260 reiser i samme periode 2017. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen.

– Dette synes vi er svært gledelig, sier Arne Fosen, direktør for NSB persontog, og tilføyer:

– Det understreker at vi har et tilbud det er stort behov for, og som folk benytter hver eneste dag.

Samtidig legger han ikke skjul på at det byr på noen utfordringer for togselskapet.

– Det er svært mange reisende på togene våre, særlig i rushtiden, og særlig på Østlandet. Da opplever folk dessverre at det er trangt om plassen. Da skal de vite at vi hele tiden jobber med å utnytte togene og rutetidene optimalt for våre kunder.

– Samtidig er det avgjørende for oss at Bane NOR lykkes i sitt arbeid med en bedre infrastruktur. Kvaliteten på strømforsyning, signalanlegg og skinner er avgjørende for punktligheten på togene, som igjen er svært viktig for våre kunder og for NSB, understreker Fosen.

– Vi gleder oss også over at Bane NOR gjør viktige nybyggings-arbeider. For eksempel åpner det et nytt dobbeltspor mellom Porsgrunn og Farriseide i slutten av september, noe som betyr kortere reisetid for de Grenlandsreisende, avslutter han.

Foto: Et tog på billedskjønne Raumabanen. Foto fra NSB.