Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Related Post

Bergen lufthavn har vært sertifisert i Airport Carbon Accreditation ( ACA), på nivå 2 Reduction, siden 2014. Sertifiseringen ACA 3+ Neutrality, som lufthavnen nå er kvalifisert for, er det høyeste nivået i ACA, og er resultat av flere års systematisk arbeid, med kartlegging av klimagassutslipp og kommunikasjon av nødvendige tiltak for reduksjon.

Lufthavnen har hatt kontinuerlig reduksjon av utslipp helt siden 2011. Reduksjonen er et resultat av lavere drivstofforbruk, innføring av biodiesel, lavere oljeforbruk til oppvarming, og utskifting av gamle kjøleanlegg, skriver Avinor Bergen lufthavn i en pressemelding.

– Avinor har som målsetting å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Det betyr mye at Norges nest største lufthavn tar bærekraft på alvor. Jeg er stolt over alle som bidrar til at vi har oppnådd ACAs nivå 3+, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Men det stopper ikke her. Med sertifisering på høyeste nivå, kommer også flere nye krav, som lufthavnen selv skriver:

  1. Totalt klimagassregnskap: Klimagassregnskapet skal nå også synliggjøre utslipp fra eksterne partnere, tilbringertjeneste og flytrafikk opp til 3000 fot. Disse er beregnet ut fra salgstall fra dieselforbruk og trafikkdata.
  2. Inkluderer hele lufthavnen: Avinor inviterer alle samarbeidspartnerne til «dugnad» for en utslippsfri drift. Avinor har et viktig samfunnsansvar, og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og vår region. Vi ønsker å vise at klima og miljø er viktig for bærekraftig utvikling av flytrafikken, og håper alle i vår bransje vil bidra.
  3. Klimakompensering: For å oppnå tittelen klimanøytral kreves det at lufthavnen kompenserer for de utslippene som driften av lufthavnen skaper. Avinor kjøper årlig klimakvoter for hele konsernet. For 2017 kjøpte Avinor kvoter i et prosjekt for fangst av gass fra et avfallsdeponi som gir elproduksjon.

– Vi er kommet langt og har jobbet godt i mange år, og ønsker fortsette å redusere klimagassutslippene, ved målrettet arbeid sammen med partnerne våre, avslutter Sverdrup.

I tillegg fortsetter Avinors satsing på fortsatt tilgang på biobasert Jet A1 til Bergen lufthavn. Avinor har mål om 30 prosent biofuel i 2030, og jobber for elektrifisering av luftfarten mot 2040.

Klimagassutslipp fra flyplassdrift vil variere noe fra år til år, avhengig av været. Her er tall fra 2011 og 2017 for hele perioden:

Egne utslipp, tonn CO2 2011 2017
Egne kjøretøy 402 365
Brannøvingsfelt 24 34
Baneavising 145 157
Termisk energi * 150 63
Kjøleanlegg 202 6

Foto: Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral. Foto fra Avinor Bergen lufthavn.

Posted in Ukategorisert