Flere passasjerer og fullere fly i september

Nesten fem millioner mennesker fløy til eller fra Avinors lufthavner i september, en oppgang på nesten tre prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

4.948.000 passasjerer fløy til eller fra Avinors 45 lufthavner i september, 2,8 prosent flere enn samme måned i fjor. Samtidig gikk antallet flybevegelser ned 5,9 prosent.

– Flere passasjerer med færre flyvninger skyldes større og fullere fly enn tidligere. Dette er positivt for økonomien til flyselskapene, og viser at flyselskapenes innfasing av nyere og større fly bidrar positivt til et mer effektivt luftfartssystem, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Til utlandet gikk chartertrafikken ned 0,6 prosent, og rutetrafikken økte 3,6 prosent. Danmark, Spania og Storbritannia har den største andelen av passasjerer, med henholdsvis tolv, elleve og ti prosent av utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner.

– Vi har lagt bak oss en veldig varm og god sommer i Norge, som nok har påvirket chartertrafikken noe. Samtidig ser vi at et utvidet og godt rutetilbud, med nye aktører, gir en positiv effekt, sier Spruit.

Ålesund og Kristiansand leder an

Flere av Avinors store lufthavner hadde gode passasjertall i september. På Ålesund lufthavn, Vigra, reiste 6,6 prosent flere passasjerer i september, og i Kristiansand var det 5,6 prosent flere reisende. Oslo lufthavn kan også vise til gode tall, med oppgang på 3,6 prosent, sammenlignet med september i fjor. 2.593.000 passasjerer var innom Norges hovedflyplass, og det utgjør over 52 prosent av Avinors totale trafikk.

– Oslo lufthavn er Norges store knutepunkt innen luftfarten. Utvidelsen som stod ferdig i fjor, med spennende destinasjoner og nye ruter, samt et godt utbygd nettverk videre i Norge, gjør at Oslo lufthavn fortsetter å vokse, forklarer Spruit.

De andre store lufthavnene hadde også positive tall i september. Bergen hadde en passasjervekst på 3 prosent, Bodø på 3,6 prosent, Trondheim på 1,9 prosent, Stavanger på 1,7 prosent og Tromsø på 1,7 prosent.

Foto: Utsnitt fra terminalbygningen på Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor/Catchlight.