Color Line lader opp til landstrømanlegg i Kiel

I samarbeid med Kiel havn tok Color Line denne uken det første spadetaket for bygging av et landstrømanlegg på Norwegenkai i Kiel. Fra april 2019 vil cruiseskipene «Color Magic» og «Color Fantasy» koble seg på når de ligger til kai. Landstrøm fjerner utslipp av skadelige stoffer, og reduserer støyen betydelig under landligge.

Color Line har vært en pådriver i arbeidet med bærekraftige løsninger, både om bord i skipene og i havnene. I samarbeid med havnemyndighetene og virkemiddelapparatet har selskapet vært en pioner i etablering av landstrømanlegg i de norske havnene selskapet trafikkerer, heter det i en pressemelding fra rederiet.

– En stor dag for miljøet, en stor dag for Kiel og en stor dag for Color Line, sa Dirk Huntermark, som er landssjef for Color Line i Tyskland, foran forsamlingen på Norwegenkai i Kiel.

Resultatet av å bruke landstrøm i de norske havnene, er at de årlige utslippene av CO2 er redusert med cirka 10.000 tonn, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5000 biler.

– Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri sektor er i full gang. Color Line er det første selskapet som kobler seg til og benytter landstrøm i Kiel havn. Miljøgevinsten for byen og lokalsamfunnet er stor, sier Jan Helge Pile, som er konserndirektør for teknisk maritim drift i Color Line.

Null-utslipp og samfunnsansvar

Color Line er det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip i norsk register, med norsk hovedkontor og med norsk eierskap. Color Lines investeringer i landstrømanlegg, i miljøvennlige skip og satsing innen godstransport, bidrar til oppnåelse av politiske mål, med tanke på det grønne skiftet. Fra begynnelsen av januar setter rederiet inn ro-ro skipet M/S «Color Carrier» i trafikk mellom Oslo og Kiel. Denne satsingen styrker frakt som forretningsområde i Color Line, og skipet vil ha kapasitet til å flytte last tilsvarende 36.000 trailere fra vei til sjø.

Foto: Første spadetak for landstrømanlegg til «Color Magic» og «Color Fantasy» i Kiel. Fra venstre: Dirk Claus, leder av Kiel havn, Jan Helge Pile konserndirektør teknisk maritim drift i Color Line, Lars Nurnberger, områdesjef i Siemens, Dirk Huntermark, leder av Color Line i Tyskland, Bernd Buchholz, delstatsminister i Schleswig-Holstein, Ulf Kampfer, overborgermester i Kiel. Fotograf: Frank-Michael Peter/ Color Line.