Dette mener nordmenn om turismen i Norge

Nordmenn er stolte over at utenlandske turister velger å feriere i Norge, og mener at turismen bringer mye positivt med seg. Dessuten; tolv prosent av nordlendingene og åtte prosent i Fjord-Norge syns det er altfor få turister i dag. Det viser en ny undersøkelse fra Innovasjon Norge.

Med den nye undersøkelsen har Innovasjon Norge fått svar på hvordan nordmenn opplever turisme, hva de mener er turismes konsekvenser, og innsikt i hvordan nordmenn ønsker utviklingen innen turisme skal være, skriver de i en pressemelding.

Halvparten mener mengden er passe

Blant spørsmålene i undersøkelsen var hvordan man oppfatter antall turister til Norge i dag. Om lag halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, så vel som på eget bosted, som «akkurat passe». Tre av ti mener det er for lavt, en av ti mener det er for høyt.

Resultatene viser at det er i områder som allerede har stor pågang at det er et ønske om flere gjester. Tolv prosent i Nord-Norge syns det er altfor få turister i dag, og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det samme. Det er også i Fjord-Norge (seks pst) og Nord-Norge (åtte pst) flest har svart at det er altfor mange turister.

Den regionen som ønsker seg flere turister, er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turister, og hele 32 prosent av de spurte syns det er litt for få. Bare én prosent svarer at det er altfor mange turister her.

Mest tilfreds med mengden turister, er innbyggere i Trøndelag og Oslo/Akershus.

Mest positive i pressområder

Respondentene i den nye undersøkelsen, Nordmenns syn på turisme 2018, er kontaktet i løpet av oktober i år, og delt inn i to grupper, ut fra hvor i landet de bor. Én gruppe bor i pressområder, som Geiranger, Bergen, Stryn, Svalbard og lignende. Den øvrige svargruppen er resten av landet.

– Noe av det mest interessante er at de som bor i områder med mye turisme, også er mest opptatt av dens positive betydning. De trekker gjerne frem at det for eksempel bidrar til arbeidsplasser og større omsetning av lokal mat. Samtidig er de i større grad enn resten av befolkningen klar over medaljens bakside. Beboerne her peker på trafikale utfordringer, slitasje på naturen – og fire av ti i pressområdene mener turistene tar seg til rette, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm (under) i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Resultater for hele landet viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering, og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Rett og slett bidrar til optimisme og fremtidstro lokalt.

– Det er første gang vi gjennomfører undersøkelsen, men like interessant som å se på dagens resultater, blir det å følge utviklingen i svar over tid. Endringer i samfunnet vil også kunne påvirke nordmenns forhold til turisme, sier Holm.

Fremtidens turisme – flere eller færre?

De fleste i befolkningen ønsker det samme volumet på turisme som i dag – eller flere. Kun et mindretall vil ha færre turister. Og de som gjerne tar imot flere, bor overraskende nok i områder som har mange turister i dag.

– Nordmenn er stolte av at utlendinger velger å ferier i Norge. Undersøkelsen viser at de fleste av oss er enig i at turister i Norge får opplevelser i verdensklasse – og vi ønsker for turistene at de får en god opplevelse når de er gjester i landet vårt, sier Holm.

Gode opplevelser krever en bærekraftig forvaltning av reiselivet. Av dem som svarte på undersøkelsen, er det delte meninger om hvorvidt turismen er bærekraftig i dag, og mange mener turistene legger igjen for lite penger, og at vi kan bli flinkere til å tjene penger på turismen.

Fakta

Nordmenns syn på turisme 2018

Undersøkelsen Nordmenns syn på turisme 2018 er en 0-måling, og har derfor ikke noen sammenlignbare tall. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2018, av Kantar TNS, på vegne av Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vet fra før mye om hva turister som besøker oss mener om Norge som ferieland, gjennom sin omfattende årlige turistundersøkelse. Ukentlig gjennomføres også spørreundersøkelser på flere prioriterte markeder internasjonalt, for å få innsikt i hva potensielle turister mener om Norge. Dette gir godt grunnlag for den internasjonale markedsføringen av Norge.

Toppfoto: Turist i storslagne omgivelser. Fotograf: Thomas Rasmus Skaug/Visitnorway.com.