Passasjerene fortsetter å strømme til toget

Etter årets åtte første måneder viser tallene at antall reiser med NSB fortsatt øker. NSB Persontog hadde ved utgangen av august 2018, 8,1 prosent flere reisende enn i samme periode i fjor.

NSB hadde 44.450.208 reiser de åtte første månedene i 2018, mot 41.131.781 reiser i samme periode 2017. NSB Gjøvikbanen hadde i samme periode 1.031.930 reisende, mot 979.000 reiser i samme periode 2017, skriver togoperatøren i en pressemelding.

– At veksten fortsetter år etter år, er svært gledelig, sier Arne Fosen, konserndirektør I NSB Persontog.

– Det understreker at vi har et tilbud det er et voksende behov for, og som folk benytter hver eneste dag. Det viser også at selv om mye omtalte arbeider på jernbanen over tid påvirker reisen, er toget et foretrukket fremkomstmiddel, som kundene vender tilbake til.

– At så mange tar toget, er viktig for miljøet, og for å få den totale trafikken, særlig rundt byene, til å flyte godt, mener Fosen.

Økningen i antall reisende innebærer at det er til tider er mange ombord, særlig i rushtiden og spesielt på Østlandet. Da opplever folk dessverre at det er trangt om plassen.

– Det kommer jevnlig nye tog på skinnene, og vi jobber for å benytte de togene og de rutetidene vi har, til beste for våre kunder, understreker persontogdirektøren.

For å få et enda bedre togtilbud, er Bane NORs arbeider med en bedre infrastruktur helt avgjørende.

– Den aller viktigste årsaken til fornøyde kunder, er at togene kommer og går når de skal. Derfor er også kvaliteten på strømforsyning, signalanlegg og skinner avgjørende for kundene våre og for oss i NSB, avslutter Arne Fosen.

Foto: NSBs lokaltog, type 75. Foto: Christian Niclas Nordmark.