Scandic med ny rekrutteringspraksis for inkluderende arbeidsliv

Mandag 3. desember er det FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Årets fokus er mer inkludering og likestilling. Scandic Norge markerer dagen ved å introdusere en helt ny rekrutteringspraksis, for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Ifølge SSB står i dag 85.000 personer oppført med nedsatt funksjonsevne, som kan og ønsker å stå i arbeid, uten jobb. Norges Handikapforbund (NHF) opplever at utfordringene med å få arbeid er et av de største problemene for deres medlemmer, skriver Scandic Hotels i en pressemelding.

Lover jobbintervju

Denne utfordringen ønsker hotellkonsernet å være med på å løse. Fra 1. januar forplikter hotellkjeden seg til å kalle inn minst én funksjonshemmet kandidat til intervju, dersom vedkommende opplyser om funksjonsnedsettelse i søknadsprosessen og for øvrig er kvalifisert for stillingen hun eller han søker på. Med dette følger et løfte om å ta søkerne på alvor. Målet er å ansette flere med nedsatt funksjonsevne, og vise at mangfold er en styrke i arbeidslivet.

– Vi har allerede vist at vi mener alvor når vi sier at Scandic skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom programmer som «Ringer i Vannet» og «Helt Med» har vi det siste året rekruttert mer enn 20 nye ansatte. Nå tar vi vårt arbeid ett steg videre, og håper at også flere bedrifter lar seg inspirere til å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, sier Elin Ekrol, HR-direktør i Scandic Hotels Norge.

Staten har allerede samme praksis, men Norges Handikapforbund opplever at det blir for få jobber ut av intervjuene. Tall fra SSB viser at kun 43,9 prosent av dem med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, mot 70 prosent i resten av befolkningen.

– Vi applauderer initiativet fra Scandic, og håper at deres gode eksempel vil bidra til at næringslivet både intervjuer og ansetter flere med funksjonshemmelser. Det er nemlig ikke slik at nedsatt funksjonsevne automatisk betyr nedsatt arbeidsevne, sier regionkontorleder Jørgen Foss i NHF Oslo.

Overtar Scandic Fornebu for én dag

Arbeidet med tilgjengelighet for alle i Scandic startet for alvor i 2003, da hotellkjeden ansatte Magnus Berglund som tilgjengelighetsambassadør. Berglund har gjennom mer enn 15 år utdannet hotellpersonale i å forstå hvordan man kan legge til rette for gjester med funksjonshemming. Nå utvides fokuset til også å gjelde ansatte, og et mer inkluderende arbeidsliv. For å markere dagen for funksjonshemmede og det nye ansettelsesinitiativet, fikk flere med nedsatt funksjonsevne være med og drifte Scandic Fornebu mandag.

– De skal fylle rollene som blant annet hotelldirektør, resepsjonist og konferansevert. Vi er trygge på at hotellet er i gode hender. Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som nedsatt arbeidsevne. Vår målsetting er å gjøre våre hoteller tilgjengelig for alle. Dette gjelder både for våre gjester og for dem som jobber hos oss, sier Ekrol.

Foto: Scandic ønsker å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Stifanos Bihonelgne fikk forsøke seg som konferansevert. Foto fra Scandic Hotels.