Passasjervekst og høyere punktlighet for Norwegian i februar

Norwegians trafikktall for februar viser at over 2,5 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, en økning på åtte prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten avtar nå betydelig, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet.

Totalt 2.517.335 passasjerer valgte å fly med Norwegian i februar. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med elleve prosent, og kapasitetsveksten (ASK) økte med 15 prosent, mot 35 i februar foregående år. Fyllingsgraden var på 81,5 prosent, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Vi er godt fornøyd med passasjerveksten i februar, en periode som tradisjonelt er preget av lavere reiseaktivitet. Etter en periode med kraftig ekspansjon og betydelige investeringer, avtar veksten og vi endrer strategi fra vekst til lønnsomhet. Med en styrket finansiell posisjon og reduserte kostnader fremover, er vi godt rustet til å fortsette kampen om kundene, ikke minst på langdistanse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Selskapet gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flyvningene i februar, og punktligheten var på 83,5 prosent (opp 8,8 prosentpoeng).

Foto: Norwegian-maskin på bakken. Foto fra Norwegian.