NSB og Nettbuss skifter navn til Vy

NSB-konsernet er i endring, og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under en ny, felles merkevare: Vy.

Den nye merkevaren gir tog og buss felles identitet, og viser kundene at NSB blir noe nytt. Vy betyr utsikt og oversyn, og brukes om å ha ambisjoner – store vyer, skriver konsernet i en presssemelding.

– NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige, og har Norges største busselskap, Nettbuss. Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger, og gjør det enda enklere å velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder Dag Mejdell.

– Selskapet er ikke lenger Norges Statsbaner. NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog- og bussegmentet, fortsetter Mejdell.

– Transportbransjen utvikler seg raskt, og vi endrer oss for å møte nye forventninger fra kundene. Sammen vil NSB og Nettbuss tilby reiser hele veien, fra dør til dør, og gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv. Det er bra for samfunn og miljø, og det styrker kjernevirksomheten vår, som er tog og buss. Ny, felles merkevare bidrar til fornyelsen og hjelper oss å gi kundene oversikt over det samlede reisetilbudet vårt, sier konsernsjef Geir Isaksen.

– Styret har arbeidet med saken over lang tid, og et samlet styre støtter beslutningen, tilføyer Mejdell.

Vyer og ambisjoner

«Vy» er et skandinavisk ord, som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan for eksempel ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter.

– Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn, som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har en lang og stolt tradisjon, som går helt tilbake til 1883. Den bygger vi videre på, forteller Isaksen, og fortsetter:

– Vi har vyer på vegne av samfunnet og kundene våre. Vi vil skape fremtidens transportløsninger, ved å samle buss- og togtilbudet, utvikle nye digitale løsninger og utforske flere transportmidler. Samtidig er høy kvalitet og punktlighet på våre tog- og bussreiser alltid første prioritet.

Hva skjer videre?

Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars. Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.

Godstogselskapet CargoNet, som er en del av NSB-konsernet, beholder sin merkevare.

Nyheten ble offentliggjort på en pressekonferanse på Oslo S tirsdag 12. mars kl. 09.00. Pressekonferansen ble streamet og kan sees i opptak her.

Om NSB-konsernet

NSB-konsernet har virksomhet i Norge og Sverige, og består blant annet av selskapene NSB Persontog, Nettbuss, svenske Tågkompaniet og godstogselskapet CargoNet. Konsernet har et eget forretningsområde som jobber med dør til dør-løsninger og miljøvennlige reiselivstilbud.

NSB-konsernet har over 10.500 medarbeidere i Norge og Sverige. Rundt 7000 medarbeidere jobber i bussvirksomheten, og 3500 i togvirksomheten.

Konsernet omsatte for 15,9 milliarder kroner i 2018, med et resultat etter skatt på 466 millioner kroner. Det gir en avkastning på egenkapitalen på 9,3 prosent.

NSB Persontog og Nettbuss, Norges største busselskap, har vært en del av samme konsern siden 1925.

I 2018 ble det utført 125,3 millioner bussreiser og over 70,7 millioner togreiser med Nettbuss og NSB i Norge. Antall togreiser økte med 6,4 prosent fra 2017 til 2018.

Som følge av jernbanereformen er NSB Persontog en ren togoperatør, som selger billetter og frakter togkunder i Norge. Togene, verkstedene, billettsystemet og stasjonene er skilt ut fra NSB Persontog. Konkurranseutsettingen av persontogtransport startet i 2018.

Foto: Tog med Vy-merking. Fotograf: Christian Nordmark.