Økonomistudenter velger Choice

Over 14.000 norske studenter har kåret landets mest attraktive arbeidsgivere. Nordic Choice Hotels klatrer opp én plass fra i fjor, og er nå rangert som den 15. mest attraktive arbeidsgiveren i Norge blant studenter.

– Det er veldig hyggelig å se at vi er en synlig og attraktiv arbeidsgiver for studenter, og er på topp blant økonomistudenter som ønsker å jobbe innen turisme og reiseliv. Bransjen vår er utrolig spennende og i stadig utvikling, med mange karrieremuligheter innen ulike studieretninger, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Hvert år utfører det svenske selskapet Universum undersøkelser blant studenter og yrkesaktive, for å kartlegge landets mest attraktive arbeidsgivere. Funnene brukes til å evaluere omdømme, synlighet og attraktiviteten til ulike bedrifter nasjonalt. I år sier 71 prosent av studentene at godt arbeidsmiljø er det viktigste hos en fremtidig arbeidsgiver, dernest at bedriften har respekt for sine ansatte, og at man får utviklet seg og har påvirkningskraft.

– Jeg tror at vi har lykkes med å vise at vi er et annerledes selskap, som står opp for våre verdier og har store ambisjoner når det gjelder vekst og nytekning. Vi har satset mye på å vise frem mulighetene i konsernet, og ser at det gir resultater, blant annet har vi stor vekst i antall søkere til vårt trainee-program. Det er tydelig at studentene følger med på oss og ser at det er mange forskjellige roller innen vår bransje, både på hotellene og på hovedkontoret. Det syns vi er utrolig gøy, sier Karin Sjögren, HR-sjef for Nordic Choice Hotels i Norge.

Fakta om Universum Student Survey 2019

Hovedinnsamlingsperiode: Januar – mars 2019
Total antall respondenter: 14.519 studenter, av disse er:

4252 økonomer
3719 ingeniører
1187 IT
801 jurister
2762 humanister
1798 medisin/helse

Antall utdanningsinstitusjoner: 26
Målgruppe: Studenter med bachelor og/eller master

Foto: HR-sjef Karin Sjögren (t.v.) og kolleger fra Nordic Choice Hotels med diplomet som viser at selskapet er det mest attraktive selskapet innen turisme å jobbe i for økonomistudenter. Foto fra Nordic Choice Hotels.