SAS og Airbus samarbeider om å utvikle hybrid- og elfly

SAS og Airbus har signert en felles intensjonsavtale om å forske på utvikling og innføring av elektrisk drevne fly. Det er første gang et flyselskap samarbeider med en flyprodusent med sikte på innføring av hybrid- og elfly til kommersielt bruk i stor skala.

Samarbeidet innebærer et felles forskningsprosjekt for å bygge kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til drift og infrastruktur ved innføring av hybrid- og elfly i kommersiell trafikk i stor skala, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Vi er stolte over vårt ambisiøse arbeid med bærekraftige flyvninger, og glade for at Airbus har valgt SAS som samarbeidspartner i dette fremtidige prosjektet, som har potensial til å revolusjonere skadelige utslipp fra fly, sier konsernsjef Rickard Gustafson.

SAS har jobbet for reduserte utslipp og mer bærekraftige flyvninger i flere tiår. Målet er å redusere utslippene med 25 prosent, gjennom å modernisere flåten og øke bruken av biodrivstoff til et omfang som tilsvarer alle innenriksflynninger i Norge, Sverige og Danmark innen 2030. Selskapet ser elektriske fly som neste skritt etter dagens teknologi.

– Det er en god nyhet for Airbus at SAS vil bidra med sin omfattende kunnskap, og være med på reisen mot fremtidens fly innen el- og hybridteknologi, sier Grazia Vittadini, teknologidirektør for Airbus.

Samarbeidet tar også sikte på å trekke inn en leverandør av fornybar energi, for å sikre faktiske nullutslipp.

Foto: Slik kan et hybrid- eller elfly fra Airbus komme til å se ut, som følge av samarbeidet mellom flyprodusenten og SAS. Illustrasjon fra SAS.