Ny lufthavndirektør ved Avinor Oslo lufthavn

Konserndirektør for drift & infrastruktur i Avinor Stine R. Westby er ansatt i stillingen som lufthavndirektør for Oslo lufthavn. Lufthavndirektør Øyvind Hasaas tar over ansvaret for området for drift og infrastruktur.

– Dette er en løsning som jeg er sikker på er god for Avinor. Den vil bidra til å videreutvikle både lufthavnen og enheten drift og infrastruktur. Et slikt bytte skaper dynamikk og nytenkning, noe som er særlig viktig i tider hvor vi skal finne nye og mer kostnadseffektive løsninger gjennom et større kostnadsreduksjons-program, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Enheten drift og infrastruktur har ansvar for blant annet utbyggingsprosjekter og terminalutforming, og utgjør et stort fagmiljø. Flere sentrale prosjekter i det pågående kostnadsreduksjons-programmet ligger under denne enhetens ansvarsområde.

Nøyaktig tidspunkt for rollebytte og ansvarsoverføring er ikke avklart ennå, men forventes å skje i august/september.

– Jeg gleder meg til å tiltre en av Norges mest spennende jobber, og er ydmyk for oppgaven. Det er en jobb med et stort samfunnsoppdrag, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Westby.

– Jeg ser fram til nytt ansvarsområde, og å kunne bruke erfaringene fra Oslo lufthavn til nytte for hele Avinor-konsernet, sier Hasaas.

Foto: Stine R. Westby, påtroppende direktør for Oslo lufthavn. Foto fra Avinor.