Norge er årets sommerferie-favoritt

I år er Norge sommerferie-favoritt, mens flere enn i fjor planlegger tur til varmere strøk i høstferien.

– Det ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

Av dem som ønsker seg solgaranti, velger stadig flere Tyrkia, som er på vei tilbake for fullt.

75 prosent planlegger sommerferie i år, og av disse skal 53 prosent til utlandet. Det er en nedgang på fem prosentpoeng fra i fjor, da 58 prosent oppga at de skulle på utenlandsferie.

– Flere enn i fjor oppgir Norge som sommerferie-favoritt, og utsetter turen til varmere strøk til høstferien, sier Bergmål.

– I høstferien skal 57 prosent til utlandet, mot 54 prosent i fjor. Spania er helt klart den mest populære destinasjonen for høstferien. Av dem som skal til utlandet i sommer, ser vi at Danmark er klar favoritt i år, etterfulgt av Spania og Sverige, mens Hellas og Italia deler fjerdeplassen. Blant charterfavorittene ser vi at Tyrkia øker, etter noen år med mindre tilstrømming fra norske ferieturister.

– Mange velger å dele opp sommerferien i to, og ta en del i Norge og en del i utlandet, sier Bergmål. Hun forklarer at reiselivsoperatørene her hjemme ser positivt på 2019, og at charter-operatørene opplever en økning av bestilte reiser tettere opp mot avreisedato enn tidligere.

– Uteblir badetemperaturene her hjemme, så ser vi fra historikken at flere kaster seg på en tur til varmere strøk selv om dette ikke var planen, forteller hun.

32 prosent oppgir at miljøhensyn i svært eller ganske stor grad er styrende for deres valg av destinasjon og produkt. Tallet har ligget stabilt det siste året. Til sammenligning svarte 33 prosent det samme på tilsvarende spørsmål i desember 2018.

– De siste måneders debatt om flyskam ser dermed ikke ut til å ha påvirket folks ferieplaner for 2019, sier Bergmål.

Feriebudsjettet går noe ned, og ligger i snitt på 36.450 kroner for året. I fjor var dette på 40.650 kroner.

– I fjor så vi at både reiselyst og budsjett lå høyt, og da er det ikke unaturlig å se justeringer i år, avslutter Bergmål.

Befolkningsundersøkelsen om nordmenns ferievaner og ferieplaner gjennomføres for Virke Reiseliv av Opinion/Norstat. Denne undersøkelsen ble gjennomført i uke 25 i 2019.

Hele undersøkelsen ligger på www.virke.no.

Foto: Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. Foto fra Virke.